2733
2739

حالم خیلی بده اصلا نمی‌دونم باید چیکار کنم...

خیر سرم مثلا میخواستم امشب یه شب آروم بسازم...

آخه مدتیه اصلا میونمون خوب نیست. به خاطر مشکلاتم کم محلی بهش کردم.

گفتم گناه داره اونم خسته است مثل من ، نیاز به یکم توجه داره ، این همه تلاش می‌کنه و زحمت می‌کشه خدارو خوش نمیاد همش جلوش غمباد بگیرم و بی محلی کنم.

اومد خونه دید به خودم رسیدم و سر حالم اونم خوشحال شد خیلی باهم خوب بودیم تا این که دیدم دهنش بوی سیگار میده. اصلا یه دفعه ریختم به هم حالم بد شد، چون یک ماهه هر وقت میاد خونه این بو رو میفهمم.

دیگه طاقت نیاوردم و به روش آوردم و گفتم سیگار کشیدی بازم؟گفت آره، گفتم چرا کشیدی چرا این کارو می‌کنی میدونی من بدم میاد. یه ماهه هر شب هرشب دارم بوی سیگار تو میفهمم. دیدم حق به جانب میگه  چیکار به کار من داری. کارت به من نباشه . 

گفتم یعنی چی کارت نباشه. من دلم نمی‌خواد تو با خودت اینجوری کنی . گفتم کم غصه تو دلم ندارم دیگه نمیتونم غصه ی این کار تو رو هم بخورم.

گفت کی؟ تو؟ تو غصه ی منو میخوری؟ فکر کردی حرفات و رفتارات و بی محلی هات یادم رفته؟ تو همه برات مهمن جز من.. آخرین کسی که بهش اهمیت میدی منم.. حالام لازم نکرده الکی ادا بیای،

گفتم الکی ادا بیام چیه. به فکر خودت نیستی یا من و حرفم برات اهمیت نداره به بچه هامون فکر کن. دلم نمی‌خواد پدرشون یه آدم سیگاری باشه.

یه دفعه بلند شد عصبی شد و زد زیر وسیله ها گفت تو منو به این روز انداختی ، تو روانیم می‌کنی رو اعصابم میری منم برای آروم شدنم این کارو میکنم ، حالام دیگه دهنتو ببند و خفه شو دیگه بهم گیر نده چون به تو هیچ ربطی نداره تو کار منم دخالت نکن. بعد مدت ها یه امشب مثلاً خواستی یکم به من برسی ولی نقشه کشیدی بزنی خرابش کنی. من تو رو میشناسم چه آدمی هستی و  هزار تا حرف دیگه که هر کدوم بدتر از اون یکی دلمو شکست.


به خاطر اینکه سیگار کشیدنش رو به روش آوردم شدم مقصر شدم بدهکار...

هر چی از دهنش در اومد بهم گفت ...

شاید بگید زیاد مهم نیست. ولی من این مسأله خیلی برام مهمه. بعدشم یه ماهه من مرتب متوجه ام داره می‌کشه .

تموم حرفا و رفتارهاش به کنار چیزی که ناراحتم می‌کنه و منو میترسونه اینه که نکنه اعتیاد پیدا کرده بهش...😔


«اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده، همیشه شکست می‌خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به‌نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی‌ترین نسخهٔ خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی. تشویقش کنی. دوستش داشته باشی. برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخره‌ش می‌کنه یا بهش دهن‌کجی می‌کنه، محل نذاری. شایعات بیشترشون درواقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر داده‌ن. سرت رو بنداز پایین. استقامتت رو حفظ کن. ادامه بده...»بریده ای از کتاب کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ

هیچوقت فلسفه سیگارو درک نکردم ادم دهنش بو اگزوز خاور بگیره چه لذتی داره اخه

مـن عاشـق حـرف زدن با بچـه هام، آدم بـزرگا هیچوقـت ازم نمیپـرسن سـه تا حیوون دریـایی مـوردعلاقـم چیـه🌊🤎 
ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!😥 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا که مشکلت حل میشه 💕🌷هیچوقت فلسفه سیگارو درک نکردم ادم دهنش بو اگزوز خاور بگیره چه لذتی داره اخه

اخه فقط بوی دهن مهم نیست که..

میدونی چقدر آسیب میزنه؟

«اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده، همیشه شکست می‌خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به‌نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی‌ترین نسخهٔ خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی. تشویقش کنی. دوستش داشته باشی. برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخره‌ش می‌کنه یا بهش دهن‌کجی می‌کنه، محل نذاری. شایعات بیشترشون درواقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر داده‌ن. سرت رو بنداز پایین. استقامتت رو حفظ کن. ادامه بده...»بریده ای از کتاب کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ
2731
اخه فقط بوی دهن مهم نیست که.. میدونی چقدر آسیب میزنه؟

از قلیون که بدتر نیست

ولی بوش خیلی زنندست

مـن عاشـق حـرف زدن با بچـه هام، آدم بـزرگا هیچوقـت ازم نمیپـرسن سـه تا حیوون دریـایی مـوردعلاقـم چیـه🌊🤎 

عین بابای من کافیه یکی بهش بگه سیگارنکش انگاربهش فحش مادردادی چنان دادمیزنه فرقی هم نداره فامیل باشه یاغریبه.اخرشم میندازه گردن ما که شماهابرام اعصاب نزاشتین تازه دوبارهم عمل قلب گرده

ولش کن گیر نده بهش بزار بکشه بدرک اگه زیاد بگی تاثیری نداره جز دعوا باید خودش بخاد ک ترک کنه

اگه خودش نخواد چی؟

میگه من به راحتی هر وقت بخوام میتونم ترک کنم ولی به نظرم اینا همه حرفه.

«اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده، همیشه شکست می‌خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به‌نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی‌ترین نسخهٔ خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی. تشویقش کنی. دوستش داشته باشی. برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخره‌ش می‌کنه یا بهش دهن‌کجی می‌کنه، محل نذاری. شایعات بیشترشون درواقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر داده‌ن. سرت رو بنداز پایین. استقامتت رو حفظ کن. ادامه بده...»بریده ای از کتاب کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ
2740
از قلیون که بدتر نیست ولی بوش خیلی زنندست

آخه اهل قلیون و چه می‌دونم این جور چیزا نیست.

گیر داده به سیگار.

«اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده، همیشه شکست می‌خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به‌نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی‌ترین نسخهٔ خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی. تشویقش کنی. دوستش داشته باشی. برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخره‌ش می‌کنه یا بهش دهن‌کجی می‌کنه، محل نذاری. شایعات بیشترشون درواقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر داده‌ن. سرت رو بنداز پایین. استقامتت رو حفظ کن. ادامه بده...»بریده ای از کتاب کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ
عین بابای من کافیه یکی بهش بگه سیگارنکش انگاربهش فحش مادردادی چنان دادمیزنه فرقی هم نداره فامیل باشه ...

همین دیگه منم از این حرفش احساس عذاب وجدان میگیرم. اینکه گفت تو منو به این روز انداختی.

«اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده، همیشه شکست می‌خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به‌نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی‌ترین نسخهٔ خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی. تشویقش کنی. دوستش داشته باشی. برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخره‌ش می‌کنه یا بهش دهن‌کجی می‌کنه، محل نذاری. شایعات بیشترشون درواقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر داده‌ن. سرت رو بنداز پایین. استقامتت رو حفظ کن. ادامه بده...»بریده ای از کتاب کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ
آخه اهل قلیون و چه می‌دونم این جور چیزا نیست. گیر داده به سیگار.

بگو نخایی که میکشه رو کم و کمتر کنه تا کلا یروز بذاره کنار

مـن عاشـق حـرف زدن با بچـه هام، آدم بـزرگا هیچوقـت ازم نمیپـرسن سـه تا حیوون دریـایی مـوردعلاقـم چیـه🌊🤎 
اگه خودش نخواد چی؟ میگه من به راحتی هر وقت بخوام میتونم ترک کنم ولی به نظرم اینا همه حرفه.

خودش نخادم باز با حرف تو قرار نیس ترک کنه فقط بین خودتونو خراب میکنین بیخیالش شو با اینکارا ازت سرد و دورتر میشه نهایتش مخفی میکشه ک تو نفهمی مردا از گیر دادن خوششون نمیاد

خودش نخادم باز با حرف تو قرار نیس ترک کنه فقط بین خودتونو خراب میکنین بیخیالش شو با اینکارا ازت سرد ...

همین الان شم اصلا جلوی من نمی‌کشه ... بیرون خونه می‌کشه من از بوش میفهمم ولی خوب پنهون هم نمیکنه بگم کشیدی راحت میگه آره.

«اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده، همیشه شکست می‌خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به‌نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی‌ترین نسخهٔ خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی. تشویقش کنی. دوستش داشته باشی. برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخره‌ش می‌کنه یا بهش دهن‌کجی می‌کنه، محل نذاری. شایعات بیشترشون درواقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر داده‌ن. سرت رو بنداز پایین. استقامتت رو حفظ کن. ادامه بده...»بریده ای از کتاب کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ
اسی چندوقته میکشه ازمجردیش یامتاهلی

نه بابا کلا یه ماهه متوجه هر روز کشیدنشم.


قبلاً شاید سالی یه بار تفننی. 

وقتایی که خیلی ناراحت بود یه نخ میکشید.

اما الان خیلی زیاد مصرف می‌کنه.

«اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده، همیشه شکست می‌خوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به‌نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی‌ترین نسخهٔ خودت باشی. از خودت بودن استقبال کنی. تشویقش کنی. دوستش داشته باشی. برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. وقتی هم کسی مسخره‌ش می‌کنه یا بهش دهن‌کجی می‌کنه، محل نذاری. شایعات بیشترشون درواقع حسادتن و فقط ظاهرشون رو تغییر داده‌ن. سرت رو بنداز پایین. استقامتت رو حفظ کن. ادامه بده...»بریده ای از کتاب کتابخانه نیمه شب اثر مت هیگ
2706
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687