2733
2739
عنوان

میشه نی نی یارو تگ کنید لغو بشم

75 بازدید | 14 پست

ممنون میشم واقعا💚

میشه نی نی یار جوری لغو کنه مشخص نباشه؟

Eil1381 _تبریزقیزیم😊🍓به حکمت خدا دلبسپار تو مورو میبینی خدا پیچش مورو🤗میخوای تغییر کنی یک سال کتاب خوانی جز روتینت باشه اون وقت حسرت روزای بدون مطالعه رو میخوری  مهم ترین درسی از زندگی گرفتم هیچی چیزی مهم تر از سلامت روان برای انسان نیست ، بحرانی ترین مسایل و مشکلات که پیش اومد یادت نره چند دیقه ای به تنفس دم و بازدم عمیق بپردازیم که خدایی نکرده دچار نشخوار فکری و افسردگی و به طبع اون پایین اومدن کیفیت زندگی دچار نشیم😍🍉بیاین بخندیم 😊جو سایت از غم و ناراحتی افسردگی خیانت به سمت شادی و خوشحالی و سرزندگی و تعهد سوق بدیم👌😊دارای حس ششم قوی🤪دوست دارم به درجه ای برسم خدا دوسم داشته باشه....خدایا از خودخواهی من حقیر بکاه به خداخواهیم بیفزا😔❤عالم محضر خدااست👌

@niniyar_5    

|•یاسمنم•| |•پیوسته در تاریخ ساعتی فرا می‌رسد که در آن، آنکه جرئت کند و بگوید دو دوتا چهارتا می‌شود، مجازاتش مرگ است•| |•به تو چه کَس چه کند هرچه کند کَس به تو چه•| |•از دور ریختن قواعدی که به من تلقین شده بود، آرامش مخصوصی در خودم حس می‌کردم•| 


بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.

*میشه نی نی یار جوری حدفم کنه تاپیکم مشخص نباشه؟

Eil1381 _تبریزقیزیم😊🍓به حکمت خدا دلبسپار تو مورو میبینی خدا پیچش مورو🤗میخوای تغییر کنی یک سال کتاب خوانی جز روتینت باشه اون وقت حسرت روزای بدون مطالعه رو میخوری  مهم ترین درسی از زندگی گرفتم هیچی چیزی مهم تر از سلامت روان برای انسان نیست ، بحرانی ترین مسایل و مشکلات که پیش اومد یادت نره چند دیقه ای به تنفس دم و بازدم عمیق بپردازیم که خدایی نکرده دچار نشخوار فکری و افسردگی و به طبع اون پایین اومدن کیفیت زندگی دچار نشیم😍🍉بیاین بخندیم 😊جو سایت از غم و ناراحتی افسردگی خیانت به سمت شادی و خوشحالی و سرزندگی و تعهد سوق بدیم👌😊دارای حس ششم قوی🤪دوست دارم به درجه ای برسم خدا دوسم داشته باشه....خدایا از خودخواهی من حقیر بکاه به خداخواهیم بیفزا😔❤عالم محضر خدااست👌
2731
@niniyar_5    

مرررسی

Eil1381 _تبریزقیزیم😊🍓به حکمت خدا دلبسپار تو مورو میبینی خدا پیچش مورو🤗میخوای تغییر کنی یک سال کتاب خوانی جز روتینت باشه اون وقت حسرت روزای بدون مطالعه رو میخوری  مهم ترین درسی از زندگی گرفتم هیچی چیزی مهم تر از سلامت روان برای انسان نیست ، بحرانی ترین مسایل و مشکلات که پیش اومد یادت نره چند دیقه ای به تنفس دم و بازدم عمیق بپردازیم که خدایی نکرده دچار نشخوار فکری و افسردگی و به طبع اون پایین اومدن کیفیت زندگی دچار نشیم😍🍉بیاین بخندیم 😊جو سایت از غم و ناراحتی افسردگی خیانت به سمت شادی و خوشحالی و سرزندگی و تعهد سوق بدیم👌😊دارای حس ششم قوی🤪دوست دارم به درجه ای برسم خدا دوسم داشته باشه....خدایا از خودخواهی من حقیر بکاه به خداخواهیم بیفزا😔❤عالم محضر خدااست👌
*میشه نی نی یار جوری حدفم کنه تاپیکم مشخص نباشه؟

نمیشه یک مدل لغو داریم که تاپیکهاتون دیده میشه

برای حذف تاپیک به من پیام ندید 🤨😞😩 برای حذف تاپیک به نی نی یار 1 پیام بدین 👍من کاربر فعال نمی کنم فقط قطع میکنم😌ساعت کاریم 5غروب تا 11 شب 5شنبه و روزهای تعطیل رسمی از صبح تا 11شب بنده هستم در خدمتتون🌶
نمیشه یک مدل لغو داریم که تاپیکهاتون دیده میشه

چندتا تاپیک شخصی دارم:(

Eil1381 _تبریزقیزیم😊🍓به حکمت خدا دلبسپار تو مورو میبینی خدا پیچش مورو🤗میخوای تغییر کنی یک سال کتاب خوانی جز روتینت باشه اون وقت حسرت روزای بدون مطالعه رو میخوری  مهم ترین درسی از زندگی گرفتم هیچی چیزی مهم تر از سلامت روان برای انسان نیست ، بحرانی ترین مسایل و مشکلات که پیش اومد یادت نره چند دیقه ای به تنفس دم و بازدم عمیق بپردازیم که خدایی نکرده دچار نشخوار فکری و افسردگی و به طبع اون پایین اومدن کیفیت زندگی دچار نشیم😍🍉بیاین بخندیم 😊جو سایت از غم و ناراحتی افسردگی خیانت به سمت شادی و خوشحالی و سرزندگی و تعهد سوق بدیم👌😊دارای حس ششم قوی🤪دوست دارم به درجه ای برسم خدا دوسم داشته باشه....خدایا از خودخواهی من حقیر بکاه به خداخواهیم بیفزا😔❤عالم محضر خدااست👌
نمیشه یک مدل لغو داریم که تاپیکهاتون دیده میشه

میشه تاپیک ۱۸ فروردین از وقتی تصمیم به جدایی گرفتم و تاپیک زخم معدم حذف کنید قبل لغو😔

Eil1381 _تبریزقیزیم😊🍓به حکمت خدا دلبسپار تو مورو میبینی خدا پیچش مورو🤗میخوای تغییر کنی یک سال کتاب خوانی جز روتینت باشه اون وقت حسرت روزای بدون مطالعه رو میخوری  مهم ترین درسی از زندگی گرفتم هیچی چیزی مهم تر از سلامت روان برای انسان نیست ، بحرانی ترین مسایل و مشکلات که پیش اومد یادت نره چند دیقه ای به تنفس دم و بازدم عمیق بپردازیم که خدایی نکرده دچار نشخوار فکری و افسردگی و به طبع اون پایین اومدن کیفیت زندگی دچار نشیم😍🍉بیاین بخندیم 😊جو سایت از غم و ناراحتی افسردگی خیانت به سمت شادی و خوشحالی و سرزندگی و تعهد سوق بدیم👌😊دارای حس ششم قوی🤪دوست دارم به درجه ای برسم خدا دوسم داشته باشه....خدایا از خودخواهی من حقیر بکاه به خداخواهیم بیفزا😔❤عالم محضر خدااست👌
2740
میشه تاپیک ۱۸ فروردین از وقتی تصمیم به جدایی گرفتم و تاپیک زخم معدم حذف کنید قبل لغو😔

چرا تو هفته سه تا رو نمیدین براتون پاک کنن؟

این دو تا رو حذف کردم لغو کنم شما رو؟

برای حذف تاپیک به من پیام ندید 🤨😞😩 برای حذف تاپیک به نی نی یار 1 پیام بدین 👍من کاربر فعال نمی کنم فقط قطع میکنم😌ساعت کاریم 5غروب تا 11 شب 5شنبه و روزهای تعطیل رسمی از صبح تا 11شب بنده هستم در خدمتتون🌶
چرا تو هفته سه تا رو نمیدین براتون پاک کنن؟ این دو تا رو حذف کردم لغو کنم شما رو؟

متاسفانه تلنبار شده

اگه امکانش هست تاپیک عدالت خدا کجاست رو پاک کنید

اگه نه همین طور لعوم کنیدد متشکرررم💕💕

Eil1381 _تبریزقیزیم😊🍓به حکمت خدا دلبسپار تو مورو میبینی خدا پیچش مورو🤗میخوای تغییر کنی یک سال کتاب خوانی جز روتینت باشه اون وقت حسرت روزای بدون مطالعه رو میخوری  مهم ترین درسی از زندگی گرفتم هیچی چیزی مهم تر از سلامت روان برای انسان نیست ، بحرانی ترین مسایل و مشکلات که پیش اومد یادت نره چند دیقه ای به تنفس دم و بازدم عمیق بپردازیم که خدایی نکرده دچار نشخوار فکری و افسردگی و به طبع اون پایین اومدن کیفیت زندگی دچار نشیم😍🍉بیاین بخندیم 😊جو سایت از غم و ناراحتی افسردگی خیانت به سمت شادی و خوشحالی و سرزندگی و تعهد سوق بدیم👌😊دارای حس ششم قوی🤪دوست دارم به درجه ای برسم خدا دوسم داشته باشه....خدایا از خودخواهی من حقیر بکاه به خداخواهیم بیفزا😔❤عالم محضر خدااست👌

Bb

Eil1381 _تبریزقیزیم😊🍓به حکمت خدا دلبسپار تو مورو میبینی خدا پیچش مورو🤗میخوای تغییر کنی یک سال کتاب خوانی جز روتینت باشه اون وقت حسرت روزای بدون مطالعه رو میخوری  مهم ترین درسی از زندگی گرفتم هیچی چیزی مهم تر از سلامت روان برای انسان نیست ، بحرانی ترین مسایل و مشکلات که پیش اومد یادت نره چند دیقه ای به تنفس دم و بازدم عمیق بپردازیم که خدایی نکرده دچار نشخوار فکری و افسردگی و به طبع اون پایین اومدن کیفیت زندگی دچار نشیم😍🍉بیاین بخندیم 😊جو سایت از غم و ناراحتی افسردگی خیانت به سمت شادی و خوشحالی و سرزندگی و تعهد سوق بدیم👌😊دارای حس ششم قوی🤪دوست دارم به درجه ای برسم خدا دوسم داشته باشه....خدایا از خودخواهی من حقیر بکاه به خداخواهیم بیفزا😔❤عالم محضر خدااست👌

❌️ با تعلیق کاربری:

🔴 تاپیک هاتون باقی می مونن.

🔴 پست هاتون باقی می مونن. ✅️ در مورد پست ها اگر شماره تلفن، عکس، اطلاعات شخصی و... دارین ⬅️ به نی نی یار همون شیفت بگین براتون پاک می کنن یعنی:

niniyar_2

یا

niniyar_3

یا

niniyar_5 📩 آن تاپیک هایی را که می خواهید حذف بشه باید خودتون قبل از رفتن پاک کنین. 


🟧🟦🟧 اگر تاپیکتون پستی نداشته باشه یا  فقط خودتون داخلش پست گذاشتین سه نقطه زیرش رو بزنین خودتون می تونین حذف کنین در غیر این صورت برای حذف تاپیک باید:


🟢 خصوصی لینک تاپیکتون رو برای niniyar_1 روزهای زوج اگر تعطیل نباشه بین ساعت های ۱۰:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۵ بفرستین.   


🟦🟦🟦 بدون درخواست دوستی می تونین پیام بفرستین.

🟩 🟩  هرکسی به روش خودش خدا رو درک می کنه راه های رسیدن به خدا برای هرکس فرق می کنه. در مورد دیگران قضاوت نکنید، تا خودتان مورد قضاوت قرار نگیرید. دیگران را محکوم نکنید، تا خدا نیز شما را محکوم نکند. دیگران را ببخشایید تا خودتان نیز بخشوده شوید. انجیل لوقا باب ۶ آیه ۳۷ 🦋🦋🦋 درخواست دوستی رد می کنم.

🌈⛄️🌈⛄️🌈⛄️🌈⛄️🌈⛄️🌈⛄️🌈⛄️🌈⛄️🌈⛄️🌈⛄️

طرح جدید تعلیق:


❌️ استارتر نمی تونه تاپیک بزنه. 

❌️ نمی تونه پست بگذاره.

❌️ قسمت تنظیمات پروفایل من ⬅️ (جنسیت، تاریخ تولد، مدرک تحصیلی، کشور و امضا) را نمیشه تغییر داد.

❌️ عکس پروفایل رو نمی تونه حذف یا عکس جدیدی اضافه کنه.

❌️ قسمت تنظیمات کاربری من ⬅️ تلفن همراه را نمیشه عوض کرد.

❌️ نمی تونه تاپیک رو قفل یا باز کنه. 

✅️ تاپیک رو می تونه حذف کنه (منظور تاپیک های بدون پست یا فقط پست های استارتر).

✅️ فقط می تونه مطالب مجله سایت رو لایک کنه. 

✅️ می تونه اعلاناتش رو حذف کنه.

✅️ همه ی اعلانات رو دریافت می کنه می تونه بازشون کنه و بخونه اما نمی تونه جواب بده.

✅️ قسمت تنظیمات کاربری من ⬅️ کلمه عبور را میشه عوض کرد.

✅️ قسمت تنظیمات کاربری من ⬅️ نام و نام خانوادگی را میشه عوض کرد.

✅️ تاپیک و پست را میشه ذخیره کرد.

🟧 بقیه ی کاربران می تونن تاپیک هاشو ببینن.

🟨 بقیه ی کاربران می تونن تگش کنن.

🟦 شما اصلا نمی فهمین یه کاربر تعلیق شده یا نه.

🟥 شما می تونین به کاربر تعلیق شده درخواست دوستی بدین و کاربر تعلیق شده می تونه درخواست دوستی شما رو قبول یا رد کنه فقط نمی تونه جواب بده.

🟩 پیام های خصوصی طرفین به هم به هم داده باشین دیده میشن حتی بعد از لغو دوستی و تعلیقی (بین خودتون ۲ نفر).

💠💠 شما به کاربر تعلیقی می تونین توی خصوصی پیام جدید بدین اما کاربر تعلیقی پیام شما رو می تونه باز کنه و ببینه اما نمی تونه جواب شما رو بده.

🟪 می تونه پیام های خصوصی رو یک طرفه برای خودش حذف کنه.

❇️ توی تاپیک می تونه آنلاین باشه و چراغش روشن باشه.

💡💡💡 در زمان تعلیق قسمت فراموشی رمز عبور کار می کنه. اصلا نیازی نیست کاربری باز باشه و این طوری راحت به همه جا میشه دسترسی داشت. (قابل توجه کسانی که با شماره بقیه عضو شدن)🟩 🟩  هرکسی به روش خودش خدا رو درک می کنه راه های رسیدن به خدا برای هرکس فرق می کنه. در مورد دیگران قضاوت نکنید، تا خودتان مورد قضاوت قرار نگیرید. دیگران را محکوم نکنید، تا خدا نیز شما را محکوم نکند. دیگران را ببخشایید تا خودتان نیز بخشوده شوید. انجیل لوقا باب ۶ آیه ۳۷ 🦋🦋🦋 درخواست دوستی رد می کنم.

 ۲ مورد از بدی های طرح جدید تعلیق:

 

🟧 قسمت فراموشی رمز عبور در زمان تعلیق به روش جدید کار می کنه.


🟨 پیامک تبریک عضویت در زمان تعلیق به روش جدید فرستاده میشه.

🟩 🟩  هرکسی به روش خودش خدا رو درک می کنه راه های رسیدن به خدا برای هرکس فرق می کنه. در مورد دیگران قضاوت نکنید، تا خودتان مورد قضاوت قرار نگیرید. دیگران را محکوم نکنید، تا خدا نیز شما را محکوم نکند. دیگران را ببخشایید تا خودتان نیز بخشوده شوید. انجیل لوقا باب ۶ آیه ۳۷ 🦋🦋🦋 درخواست دوستی رد می کنم.

💝💝💝 در مورد برگشت کاربری: 

https://www.ninisite.com/discussion/topic/13298804


💛🧡❤🖤 در مورد انواع اخطارها در طرح جدید تعلیق:

https://www.ninisite.com/discussion/topic/12716918سایت خرابه لینک ها آبی نمیشن:

🟩 روی لینک نگه دارین بعد بزنین بازکردن

یا

🟨 لینک رو کپی و توی مرورگرتون بازش کنین

🟩 🟩  هرکسی به روش خودش خدا رو درک می کنه راه های رسیدن به خدا برای هرکس فرق می کنه. در مورد دیگران قضاوت نکنید، تا خودتان مورد قضاوت قرار نگیرید. دیگران را محکوم نکنید، تا خدا نیز شما را محکوم نکند. دیگران را ببخشایید تا خودتان نیز بخشوده شوید. انجیل لوقا باب ۶ آیه ۳۷ 🦋🦋🦋 درخواست دوستی رد می کنم.
2706
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687
داغ ترین های تاپیک های امروز