2737
2734

من الان میزنم پیگیری سفارشم ک‌ببینم در چ وضعیتیه کد پیگیری چاپار و‌میفرستم فقط عکس ی کامیون میاد هیچی ننوشته

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
پدر پشتم‌شکست از رفتن تو 🥀پدر شادی تموم شد توغم تو🥀پدر اون‌همه حرفات کجا رفت🥀همه رفتن بعداز رفتن تو‌🥀پدر تنها شدم‌تنهایی سخته😭😭بابای نازم‌بابای قشنگمدلم‌برات تنگ شده خیلیییی دلم‌برات تنگه لعنت به روزی که رفتی لعنت به لحظه ای که برااخرین بار پاهات و‌بوسیدم لعنت به لحظه ای ک‌ نشستم تا روی صورت ماهت خاک‌ریختن لعنت به همه لحظه هایی که تو‌نیستی اخ که پشتم شکست بعد تو همه خوشیمون باخودت بردی🖤🖤🖤

کی فرستادن

 اسم کاربری شخصیت کسی نیست سایت هزار تا اسم‌میزنی قبول نمیکنه یدونه اتفاقی رو قبول میکنه.اینجا اومدیم تبادل نظر اگر نمیتونی جوابمو منطقی و درست بدی بدون خیلی حقیرو بدبختی که با اسم کاربری مثلا تحقیرم میکنی.و اینکه بگید مشخصه چه شخصیتی داری برام مهم نیست کسایی که درست رفتار کنن میدونن چه شخصیتی دارم و وجدانم آسوده هست،اینکه اینجا حرف بی ربط بزنی توهین کنی توقع احترام داشته باشی و اگر جواب در شانت گرفتی بپری بهم که بی شخصیتم بازم مهم نیست با این حرفات نمیتونی ناراحتم کنی،بعضی کاربرا منه آرومه به جایی رسوندن دوست دارم بگم چخه
ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!😥 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا که مشکلت حل میشه 💕🌷



2731
کی فرستادن

جمعه ثبت سفارش کردم دیروز ارسال شد

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
پدر پشتم‌شکست از رفتن تو 🥀پدر شادی تموم شد توغم تو🥀پدر اون‌همه حرفات کجا رفت🥀همه رفتن بعداز رفتن تو‌🥀پدر تنها شدم‌تنهایی سخته😭😭بابای نازم‌بابای قشنگمدلم‌برات تنگ شده خیلیییی دلم‌برات تنگه لعنت به روزی که رفتی لعنت به لحظه ای که برااخرین بار پاهات و‌بوسیدم لعنت به لحظه ای ک‌ نشستم تا روی صورت ماهت خاک‌ریختن لعنت به همه لحظه هایی که تو‌نیستی اخ که پشتم شکست بعد تو همه خوشیمون باخودت بردی🖤🖤🖤

من برام ساعت و دقیقه رو هم‌میزنه که اون ساعت در چه مرحله ای هست.اگر فقط همون ساعت ارسال رو زده یعنی هنوز تو مسیره

 اسم کاربری شخصیت کسی نیست سایت هزار تا اسم‌میزنی قبول نمیکنه یدونه اتفاقی رو قبول میکنه.اینجا اومدیم تبادل نظر اگر نمیتونی جوابمو منطقی و درست بدی بدون خیلی حقیرو بدبختی که با اسم کاربری مثلا تحقیرم میکنی.و اینکه بگید مشخصه چه شخصیتی داری برام مهم نیست کسایی که درست رفتار کنن میدونن چه شخصیتی دارم و وجدانم آسوده هست،اینکه اینجا حرف بی ربط بزنی توهین کنی توقع احترام داشته باشی و اگر جواب در شانت گرفتی بپری بهم که بی شخصیتم بازم مهم نیست با این حرفات نمیتونی ناراحتم کنی،بعضی کاربرا منه آرومه به جایی رسوندن دوست دارم بگم چخه
من برام ساعت و دقیقه رو هم‌میزنه که اون ساعت در چه مرحله ای هست.اگر فقط همون ساعت ارسال رو زده یعنی ...

ببینید فقط این میاد برام

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
پدر پشتم‌شکست از رفتن تو 🥀پدر شادی تموم شد توغم تو🥀پدر اون‌همه حرفات کجا رفت🥀همه رفتن بعداز رفتن تو‌🥀پدر تنها شدم‌تنهایی سخته😭😭بابای نازم‌بابای قشنگمدلم‌برات تنگ شده خیلیییی دلم‌برات تنگه لعنت به روزی که رفتی لعنت به لحظه ای که برااخرین بار پاهات و‌بوسیدم لعنت به لحظه ای ک‌ نشستم تا روی صورت ماهت خاک‌ریختن لعنت به همه لحظه هایی که تو‌نیستی اخ که پشتم شکست بعد تو همه خوشیمون باخودت بردی🖤🖤🖤
2738

بعد اینکه اگر اون‌شهری که مقصد شعبه چاپار رو‌نداره میفرستن نزدیک‌ترین شهر و بعد براتون از اونجا با ماشین میارن یکم ممکنه بیشتر طول بکشه

 اسم کاربری شخصیت کسی نیست سایت هزار تا اسم‌میزنی قبول نمیکنه یدونه اتفاقی رو قبول میکنه.اینجا اومدیم تبادل نظر اگر نمیتونی جوابمو منطقی و درست بدی بدون خیلی حقیرو بدبختی که با اسم کاربری مثلا تحقیرم میکنی.و اینکه بگید مشخصه چه شخصیتی داری برام مهم نیست کسایی که درست رفتار کنن میدونن چه شخصیتی دارم و وجدانم آسوده هست،اینکه اینجا حرف بی ربط بزنی توهین کنی توقع احترام داشته باشی و اگر جواب در شانت گرفتی بپری بهم که بی شخصیتم بازم مهم نیست با این حرفات نمیتونی ناراحتم کنی،بعضی کاربرا منه آرومه به جایی رسوندن دوست دارم بگم چخه
ببینید فقط این میاد برام

خوب اون کادری که کد رهگیری رو باید وارد نکنی نیست؟

 اسم کاربری شخصیت کسی نیست سایت هزار تا اسم‌میزنی قبول نمیکنه یدونه اتفاقی رو قبول میکنه.اینجا اومدیم تبادل نظر اگر نمیتونی جوابمو منطقی و درست بدی بدون خیلی حقیرو بدبختی که با اسم کاربری مثلا تحقیرم میکنی.و اینکه بگید مشخصه چه شخصیتی داری برام مهم نیست کسایی که درست رفتار کنن میدونن چه شخصیتی دارم و وجدانم آسوده هست،اینکه اینجا حرف بی ربط بزنی توهین کنی توقع احترام داشته باشی و اگر جواب در شانت گرفتی بپری بهم که بی شخصیتم بازم مهم نیست با این حرفات نمیتونی ناراحتم کنی،بعضی کاربرا منه آرومه به جایی رسوندن دوست دارم بگم چخه
خوب اون کادری که کد رهگیری رو باید وارد نکنی نیست؟

من‌برش زدم وگرنه هست

تبریک

1
5
10
15
20
25
30
35
40
پدر پشتم‌شکست از رفتن تو 🥀پدر شادی تموم شد توغم تو🥀پدر اون‌همه حرفات کجا رفت🥀همه رفتن بعداز رفتن تو‌🥀پدر تنها شدم‌تنهایی سخته😭😭بابای نازم‌بابای قشنگمدلم‌برات تنگ شده خیلیییی دلم‌برات تنگه لعنت به روزی که رفتی لعنت به لحظه ای که برااخرین بار پاهات و‌بوسیدم لعنت به لحظه ای ک‌ نشستم تا روی صورت ماهت خاک‌ریختن لعنت به همه لحظه هایی که تو‌نیستی اخ که پشتم شکست بعد تو همه خوشیمون باخودت بردی🖤🖤🖤
من‌برش زدم وگرنه هست

خوب کد رهگیریتو وارد کن دیگه

 اسم کاربری شخصیت کسی نیست سایت هزار تا اسم‌میزنی قبول نمیکنه یدونه اتفاقی رو قبول میکنه.اینجا اومدیم تبادل نظر اگر نمیتونی جوابمو منطقی و درست بدی بدون خیلی حقیرو بدبختی که با اسم کاربری مثلا تحقیرم میکنی.و اینکه بگید مشخصه چه شخصیتی داری برام مهم نیست کسایی که درست رفتار کنن میدونن چه شخصیتی دارم و وجدانم آسوده هست،اینکه اینجا حرف بی ربط بزنی توهین کنی توقع احترام داشته باشی و اگر جواب در شانت گرفتی بپری بهم که بی شخصیتم بازم مهم نیست با این حرفات نمیتونی ناراحتم کنی،بعضی کاربرا منه آرومه به جایی رسوندن دوست دارم بگم چخه

بعد بزن رو ذره بین کنار کادر 

 اسم کاربری شخصیت کسی نیست سایت هزار تا اسم‌میزنی قبول نمیکنه یدونه اتفاقی رو قبول میکنه.اینجا اومدیم تبادل نظر اگر نمیتونی جوابمو منطقی و درست بدی بدون خیلی حقیرو بدبختی که با اسم کاربری مثلا تحقیرم میکنی.و اینکه بگید مشخصه چه شخصیتی داری برام مهم نیست کسایی که درست رفتار کنن میدونن چه شخصیتی دارم و وجدانم آسوده هست،اینکه اینجا حرف بی ربط بزنی توهین کنی توقع احترام داشته باشی و اگر جواب در شانت گرفتی بپری بهم که بی شخصیتم بازم مهم نیست با این حرفات نمیتونی ناراحتم کنی،بعضی کاربرا منه آرومه به جایی رسوندن دوست دارم بگم چخه
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687
داغ ترین های تاپیک های امروز