2733
2734

من خیلی دردم گرفت هیچی نگفتم ، مادرشوهرش دعواش کرد .گفت چرا همچین کردی گفت مگس بوده خندید ، یه یک ساعت بعدش مادرشوهرم چیزای بریون درست کرده بود ، بعد پدرشوهرم صدا زد بیا کمک منظورش مادرشوهرش بود ولی بنده خدا رفته بود دستشویی گفت بله بابا گفت پاشو بیا رفتم گفت این کار کنه و اون کار کنه ....بعد مادرشوهرم اومد گفت تو برو بشین گفتم نه میگیرم گفت دستت دردنکنه اونم مشغول شد بعد پدرشوهرم هی چیز می‌گفت ، این گوشتا مناسب بریون نیست من بش گفتم مگه باید چه جوری باشه با صدای خیلی بلند گفت این دنده ها تو رو میبینی گوشت داره زده بیرون گوشتاش این، اینا رو باید بگیری که من واقعا یه لحظه موندم بغض بدی تو گلوم خودمو نگه داشتم که شوهرم دادزد بیا بعدم گفت کاراتو بکن بریم خیلی جلو خودمو گرفتم،مادرشوهرم گفت نرید وایسید شوهرم گفت ممنون مامان یه بار دیگه میایم پدرشوهرم گفت مگه چی گفتم و.....

ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!😥 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا که مشکلت حل میشه 💕🌷2731

چ مسخره چقدر زور زدی از حرفاشون مشکل تولید کنی برای قهر ..‌ بنده خداها نفسم نکشن جلوت ی شوخی کرده پدرشوهرت قمه ک نزده تو کمرت ...‌ خدا امثال شما رو نصیب گرگ بیابونم نکنه ب زور حرف درمیارید و از کاه کوه میسازید

فقط 1 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
قیافه من 🔫😑😑 وقتی توی تاپیک خانومای باردار میرم۰۰۰ از پشت بوم صدای گربه میاد روی بچم اثر نذاره🔫😑 با هندزفری آهنگ گوش دادم بچم ناقص نشه🔫😑تو لقمم مو بود نپیچه دور گردن بچم خفه شه🔫😑یدونه کنجد رو نون بود بچم سقط نشه🔫😑 موز خوردم بچم نیوفته🔫😑 چایی داغ خوردم بچم نسوزه🔫😑 الویه خوردم تخم مرغ خام توی سسش رو بچم اثر نذاره🔫😑 حالت تهوعم قطع شده بچم نمرده باشه🔫😑 داشتم بستنی میخوردم یه تیکش افتاد رو شکمم سنگین نباشه بچم سقط بشه🔫😑😑 درو محکم کوبیدم گوش بچم پاره نشه🔫😑باد پرده رو تکون داد نوار سرپی توی پرده توی هوا معلق نشه روی بچم اثر بزاره🔫😑😑 بچه فامیل با لیزر اسباب بازی انداخت رو شکمم واسه بچم ضرر نداره🔫😑 عطر میزدم تاپم نازک بود ریخت رو شکمم بچم خفه نشه🤕😑😑 کشمش خوردم بچم فلان نشه... یدونه بالشت جابجا کردم بچم ال نشه... مادر شوهرم با این وضعم میخاد بیاد خونمون شب نشینی، مگه چند روز دیگه داری تا زایمان؟ دوهفتمه عزیزم🔫😑😑😑                                                                                                                                                                                                                                    
2740

چه خوب که شوهرت حواسش بهت بوده پس قرار نیس ذهنتو درگیر کنی.به شوهرتم حرفی نزن به اندازه کافی شرمنده شده

آی نگام کرد.روم حساسه.مخاطبش منم.گفته بعدا میگیرمت الان موقعیت جور نیس.گفته خانوادم فعلا ندونن بهتره.بلاک کرد باز انبلاک کرد.ایناهیچکدوم نمیگیرنت جون مادرت فقط مشقاتو بنویس وبخواب...داف زیر سن قانونی😚🥰
یعنی پدرشوهرت با مگس کش بزنه بهت غش غش براش میخندی ؟

شوخی زده دیگه شوخی بر نمیدارین شماها؟؟ 

فقط 1 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
قیافه من 🔫😑😑 وقتی توی تاپیک خانومای باردار میرم۰۰۰ از پشت بوم صدای گربه میاد روی بچم اثر نذاره🔫😑 با هندزفری آهنگ گوش دادم بچم ناقص نشه🔫😑تو لقمم مو بود نپیچه دور گردن بچم خفه شه🔫😑یدونه کنجد رو نون بود بچم سقط نشه🔫😑 موز خوردم بچم نیوفته🔫😑 چایی داغ خوردم بچم نسوزه🔫😑 الویه خوردم تخم مرغ خام توی سسش رو بچم اثر نذاره🔫😑 حالت تهوعم قطع شده بچم نمرده باشه🔫😑 داشتم بستنی میخوردم یه تیکش افتاد رو شکمم سنگین نباشه بچم سقط بشه🔫😑😑 درو محکم کوبیدم گوش بچم پاره نشه🔫😑باد پرده رو تکون داد نوار سرپی توی پرده توی هوا معلق نشه روی بچم اثر بزاره🔫😑😑 بچه فامیل با لیزر اسباب بازی انداخت رو شکمم واسه بچم ضرر نداره🔫😑 عطر میزدم تاپم نازک بود ریخت رو شکمم بچم خفه نشه🤕😑😑 کشمش خوردم بچم فلان نشه... یدونه بالشت جابجا کردم بچم ال نشه... مادر شوهرم با این وضعم میخاد بیاد خونمون شب نشینی، مگه چند روز دیگه داری تا زایمان؟ دوهفتمه عزیزم🔫😑😑😑                                                                                                                                                                                                                                    
2706
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687