2737
2734
عنوان

دلیل اینکه الان بیدارین چیه؟ 😫

7632 بازدید | 222 پست

خودم دانشگاه 🚶‍♀️🚶‍♀️🚶‍♀️

کاربری دست دو نفره 👒ایران قشنگه ما دوباره میسازیمت بهت قول میدم یه روزی میرسه افراد چادری به زیبایی خودشون پی ببرن و افرادی هم که حجابو دوست ندارن به زیباییشون پی ببرن ایران زیبای ما بهت قول شرف میدم که یه روزی میرسه مردم بفهمن که به عقاید هم احترام بزارن و اگر خواستن امر به معروف و نهی از منکر کنن به همدیگه احترام بزارن🥺🥰شخصیت های مورد علاقه من:کوروش کبیر؛ امام رضا (ع) 🌱دختران ابر شدند از اسمان گیسو بارید🌝✨✨✨✨✨✨✨برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن،برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن،برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی،برای کودک زباله گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری،برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده،برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بی گناه ممنوعه،برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه،برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده،برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی،برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری،برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی،برای این همه احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی،برای قرصای اعصاب و بی خوابی برای مرد میهن آبادی،برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی 🫶🫶🫶🫶تو نیلوفر آبیِ منی ، تو بد ترین شرایط سخت ترین شرایط رشد میکنی و باز هم زیبایی🪷مرسی که تا اینجا خوندی امضامو با چشای زیبات عزیزم حالا میشه به امضام نمره بدی؟ 
ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!😥 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا که مشکلت حل میشه 💕🌷همسرمو راهی کردم 

ای جان

کاربری دست دو نفره 👒ایران قشنگه ما دوباره میسازیمت بهت قول میدم یه روزی میرسه افراد چادری به زیبایی خودشون پی ببرن و افرادی هم که حجابو دوست ندارن به زیباییشون پی ببرن ایران زیبای ما بهت قول شرف میدم که یه روزی میرسه مردم بفهمن که به عقاید هم احترام بزارن و اگر خواستن امر به معروف و نهی از منکر کنن به همدیگه احترام بزارن🥺🥰شخصیت های مورد علاقه من:کوروش کبیر؛ امام رضا (ع) 🌱دختران ابر شدند از اسمان گیسو بارید🌝✨✨✨✨✨✨✨برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن،برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن،برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی،برای کودک زباله گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری،برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده،برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بی گناه ممنوعه،برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه،برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده،برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی،برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری،برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی،برای این همه احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی،برای قرصای اعصاب و بی خوابی برای مرد میهن آبادی،برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی 🫶🫶🫶🫶تو نیلوفر آبیِ منی ، تو بد ترین شرایط سخت ترین شرایط رشد میکنی و باز هم زیبایی🪷مرسی که تا اینجا خوندی امضامو با چشای زیبات عزیزم حالا میشه به امضام نمره بدی؟ 
2731
صبحونه همسرم اماده کنم وبچه هارم بیدارکنم برامدرسه

چقدر امضات دلنشینه😍

کاربری دست دو نفره 👒ایران قشنگه ما دوباره میسازیمت بهت قول میدم یه روزی میرسه افراد چادری به زیبایی خودشون پی ببرن و افرادی هم که حجابو دوست ندارن به زیباییشون پی ببرن ایران زیبای ما بهت قول شرف میدم که یه روزی میرسه مردم بفهمن که به عقاید هم احترام بزارن و اگر خواستن امر به معروف و نهی از منکر کنن به همدیگه احترام بزارن🥺🥰شخصیت های مورد علاقه من:کوروش کبیر؛ امام رضا (ع) 🌱دختران ابر شدند از اسمان گیسو بارید🌝✨✨✨✨✨✨✨برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن،برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن،برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی،برای کودک زباله گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری،برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده،برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بی گناه ممنوعه،برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه،برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده،برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی،برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری،برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی،برای این همه احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی،برای قرصای اعصاب و بی خوابی برای مرد میهن آبادی،برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی 🫶🫶🫶🫶تو نیلوفر آبیِ منی ، تو بد ترین شرایط سخت ترین شرایط رشد میکنی و باز هم زیبایی🪷مرسی که تا اینجا خوندی امضامو با چشای زیبات عزیزم حالا میشه به امضام نمره بدی؟ 
عاشقم

خیلیم عالی😂

کاربری دست دو نفره 👒ایران قشنگه ما دوباره میسازیمت بهت قول میدم یه روزی میرسه افراد چادری به زیبایی خودشون پی ببرن و افرادی هم که حجابو دوست ندارن به زیباییشون پی ببرن ایران زیبای ما بهت قول شرف میدم که یه روزی میرسه مردم بفهمن که به عقاید هم احترام بزارن و اگر خواستن امر به معروف و نهی از منکر کنن به همدیگه احترام بزارن🥺🥰شخصیت های مورد علاقه من:کوروش کبیر؛ امام رضا (ع) 🌱دختران ابر شدند از اسمان گیسو بارید🌝✨✨✨✨✨✨✨برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن،برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن،برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی،برای کودک زباله گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری،برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده،برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بی گناه ممنوعه،برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه،برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده،برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی،برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری،برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی،برای این همه احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی،برای قرصای اعصاب و بی خوابی برای مرد میهن آبادی،برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی 🫶🫶🫶🫶تو نیلوفر آبیِ منی ، تو بد ترین شرایط سخت ترین شرایط رشد میکنی و باز هم زیبایی🪷مرسی که تا اینجا خوندی امضامو با چشای زیبات عزیزم حالا میشه به امضام نمره بدی؟ 
2740

همیشه این موقع بیدار میشم الانم دوش گرفتم و صبحانه حاضر میکنم . 

#ملی_گرا 💚🌱                                                                                                                    آریایی پرست هستم ،من دختر ایرانم.... ایلدا هستم از نسل ارتمیس و نژاد بی همتای کوروش بزرگ😍                          #درتکاپوی_آفرینش_دوباره                            خیلی جالبه ما فکر میکنیم هرچیزی که میبینیم یا حس ‌میکنیم رو باید بگیم اما :ادب یعنی اندکی تأمل میان آن چیزی که من حس میکنم و آن چیزی که بروز میدم...                                                (من کورش هخامنشی فرمان دارم که بر مردمان ملال نرود که ملال مردمان ملال من است و شادمانی مردمان شادمانی من.بگذارید هر کس به ایین خویش باشد.زنان را گرامی بدارید.فرودستان را در یابیدو هر کس به تکلم قبیله خویش سخن گوید.گسستن زنجیرها ارزوی من است.ما شب و شقاوت را خواهیم زدود و زندگی را ستایش خواهیم کرد.تا هست سرزمین من اسمانی باد) مستدام باد ایرانِ کوروش 🫶
به قرآن اگر بدونم

🤣

کاربری دست دو نفره 👒ایران قشنگه ما دوباره میسازیمت بهت قول میدم یه روزی میرسه افراد چادری به زیبایی خودشون پی ببرن و افرادی هم که حجابو دوست ندارن به زیباییشون پی ببرن ایران زیبای ما بهت قول شرف میدم که یه روزی میرسه مردم بفهمن که به عقاید هم احترام بزارن و اگر خواستن امر به معروف و نهی از منکر کنن به همدیگه احترام بزارن🥺🥰شخصیت های مورد علاقه من:کوروش کبیر؛ امام رضا (ع) 🌱دختران ابر شدند از اسمان گیسو بارید🌝✨✨✨✨✨✨✨برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن،برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن،برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی،برای کودک زباله گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری،برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده،برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بی گناه ممنوعه،برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه،برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده،برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی،برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری،برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی،برای این همه احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی،برای قرصای اعصاب و بی خوابی برای مرد میهن آبادی،برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی 🫶🫶🫶🫶تو نیلوفر آبیِ منی ، تو بد ترین شرایط سخت ترین شرایط رشد میکنی و باز هم زیبایی🪷مرسی که تا اینجا خوندی امضامو با چشای زیبات عزیزم حالا میشه به امضام نمره بدی؟ 
همیشه این موقع بیدار میشم الانم دوش گرفتم و صبحانه حاضر میکنم . 

چقدر عالیه من همیشه قبل خواب دوش میگیرم

کاربری دست دو نفره 👒ایران قشنگه ما دوباره میسازیمت بهت قول میدم یه روزی میرسه افراد چادری به زیبایی خودشون پی ببرن و افرادی هم که حجابو دوست ندارن به زیباییشون پی ببرن ایران زیبای ما بهت قول شرف میدم که یه روزی میرسه مردم بفهمن که به عقاید هم احترام بزارن و اگر خواستن امر به معروف و نهی از منکر کنن به همدیگه احترام بزارن🥺🥰شخصیت های مورد علاقه من:کوروش کبیر؛ امام رضا (ع) 🌱دختران ابر شدند از اسمان گیسو بارید🌝✨✨✨✨✨✨✨برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن،برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن،برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی،برای کودک زباله گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری،برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده،برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بی گناه ممنوعه،برای گریه های بی وقفه برای تصویر تکرار این لحظه،برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده،برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی،برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری،برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی،برای این همه احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی،برای قرصای اعصاب و بی خوابی برای مرد میهن آبادی،برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی 🫶🫶🫶🫶تو نیلوفر آبیِ منی ، تو بد ترین شرایط سخت ترین شرایط رشد میکنی و باز هم زیبایی🪷مرسی که تا اینجا خوندی امضامو با چشای زیبات عزیزم حالا میشه به امضام نمره بدی؟ 
2706
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687