2726

ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!!😥

 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا که مشکلت حل میشه 💕🌷

صحبت میکنن روانشناسا

دارو میمویسن روانپزشکا

من پیش جفتشم رفتم

روانپزشک ویزیت حساب میکنه

روانشماس ساعتی

قیمتام متفاوته معمولا از ۳۰۰ شروع میشه

بانو_کورد سابقم.  ۱۷ بار تعلیقی بی دلیل شب میخوابم صبح بیدار میشم میبینم تعلیق شدم😅                               نی نی سایت جاییه که میتونی خودت باشی با همه بدی هات با همه خوبی هات و من اینجا اندازه صدسال تجربه کسب کردم.                                                                                                                                          
2728

یه پیشنهاد اگر دوس داشتی پیش روانپزشکی برو که مشاوره ام میده که اگه نیاز به دارو داشتی اوکی کنه چون روانشناس نمیتونه

اهل بحث در مجازی نیستم شما حرف بعدیتم درسته🙏
کدوم بهتره من برم حال روحی داغانه

توهم زدن حملات پنیک خودزنی اقدام به خودکشی و حالت های جنون باید بری روانپزشک

اما احساس ناامیدی احساس ترس وسواس و حس های منفی که تو ذهنته باید بری مشاوره تراپیست یا همون روانشناس

نکته مهمی ک داره باید کامل همه چیو راست و درست بگی افکارتو قایم نکنی تا مشاور بتونه مشکلتو پیدا کنه و راه حل بده

بانو_کورد سابقم.  ۱۷ بار تعلیقی بی دلیل شب میخوابم صبح بیدار میشم میبینم تعلیق شدم😅                               نی نی سایت جاییه که میتونی خودت باشی با همه بدی هات با همه خوبی هات و من اینجا اندازه صدسال تجربه کسب کردم.                                                                                                                                          
منم میخوام برم  اما دوس ندارم مشکلاتمو دوباره بازگو کنم اذیت میشم

فکر میکنی 

منم شب قبلش حس کردم خیلی اذیت میشم اما پیشش که رفتم کل مشکلاتم گفتم وسطش گریه کردم انقد سبک شدم

کدوم بهتره من برم حال روحی داغانه

به نظرم برو روانشناس

روانپزشک واسه درمان اختلالاته بیشتر و وقت حرف زدن نداره برات آرام بخش مینویسه فوقش ، اما روانشناس حداقل یک ساعت بات صحبت میکنه و حالتو خوب میکنه ، من که هر هفته میرم 

توهم زدن حملات پنیک خودزنی اقدام به خودکشی و حالت های جنون باید بری روانپزشک اما احساس ناامیدی احسا ...

من حالم انقد بد میشه حالت تهوع میگیرم 

حالت عادی خوبم اما به چیزایی که از سرم گذشته فک میکنم دوس دارم همون لحظه خودمو بکشم 

همیشه از افکارم فرار میکنم خیلی اذیتم

من حالم انقد بد میشه حالت تهوع میگیرم  حالت عادی خوبم اما به چیزایی که از سرم گذشته فک میکنم د ...

لطفا برو پیش روانشناس این اوایل مریضی ذهنیه خیلیییییی من تجربه تلخی دارم درباره این حرفتون همین فردا وقت بگیر تا دیر نشده

بانو_کورد سابقم.  ۱۷ بار تعلیقی بی دلیل شب میخوابم صبح بیدار میشم میبینم تعلیق شدم😅                               نی نی سایت جاییه که میتونی خودت باشی با همه بدی هات با همه خوبی هات و من اینجا اندازه صدسال تجربه کسب کردم.                                                                                                                                          
به نظرم برو روانشناس روانپزشک واسه درمان اختلالاته بیشتر و وقت حرف زدن نداره برات آرام بخش مینویسه ...

اره میگم شاید مشکلاتمو بگم یکم سبک بشم اخه تا حالا با کسی دردو دل نکردم 

حس خوبی میگیری بعدش سرزنش نمیکنه آدمو؟

2706
ارسال نظر شما
2687