2726

چمه ایا ۳۵ ۳۴ روز طول میکشه وقتی ام میشم هم روز دومم یه نوار عوض میکنم فقط 

کم خونم ایا؟؟

بابام تو بغلم جون داد وقتی سرشو تو دستم گرفتم یه خره کشید و تمام ادما دورم جمع شده بودن من جیغ میکشیدم ولی هیچکس کمک ما نکرد بابایی من خیلی جوون بود بردیم بیمارستان تو راه التماس میکردم که برگرده برنگشت دکترا گفتن ایست قلبی کرده 🖤🖤 اونم تو سن چهل سالگی شب عید رفت و من تنها شدم😭🖤
میسه بگی شغل همسرت چیه خارج چیکارمیکنه

چطور؟؟

بابام تو بغلم جون داد وقتی سرشو تو دستم گرفتم یه خره کشید و تمام ادما دورم جمع شده بودن من جیغ میکشیدم ولی هیچکس کمک ما نکرد بابایی من خیلی جوون بود بردیم بیمارستان تو راه التماس میکردم که برگرده برنگشت دکترا گفتن ایست قلبی کرده 🖤🖤 اونم تو سن چهل سالگی شب عید رفت و من تنها شدم😭🖤


بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.

چطور؟؟

آخه کاربرا همه گفته بودن دروغ میگیو ازاین حرفا

خیلی براشون عجیب بود 

من حرفاتو باورمیکنم اما برام عجیبه همسرت‌ون توسن کم ازدواج کرده و ماشاله اینقد بفکرزندگیه 

2728
آخه کاربرا همه گفته بودن دروغ میگیو ازاین حرفا خیلی براشون عجیب بود  من حرفاتو باورمیکنم اما ...

بیا دوستی حرف بزنیم اگه حوصله داری

بابام تو بغلم جون داد وقتی سرشو تو دستم گرفتم یه خره کشید و تمام ادما دورم جمع شده بودن من جیغ میکشیدم ولی هیچکس کمک ما نکرد بابایی من خیلی جوون بود بردیم بیمارستان تو راه التماس میکردم که برگرده برنگشت دکترا گفتن ایست قلبی کرده 🖤🖤 اونم تو سن چهل سالگی شب عید رفت و من تنها شدم😭🖤
ارسال نظر شما
2687