2733
2739

اول از همه یه کلیت بهتون بگم من شاغلم پدرمم شغل عالی داره اما من یه ازدواج ناموفق داشتم باهمسرم آشنا شدیمو ازدواج کردیم همسرم پسر بود برلی من هیچ مناسبتی رو رسم نداشتن همش میگفتن مارسم نداریم اما ما برای تمام مناسبت ها براشون سنگ تموم گذاشتیم هرازگاهیم براشون تولد میگرفتم و کادو میدادم یواش یواش دیدم اینا هیچ کازی برام نمیکنن بی احترامی اصلن نمیکنن اما قدمی هم برنمیدارن به همسرم که گفتم گفت نازی باور کن ما رسم نداریم گذشت تااینکه برادرشوهرم زن گرفت

1401/0۸/15 بدترین تاریخه برام تاریخی بود که قراربود انتقالم مثبت بشه باخودم گفتم مردادماهی میشه وای چقدرذوقشوکردم خابشودیدم بغلش کردم بوش کردم بوسیدمش وای چه حس شیرینی حتی خابشم شیرینه نشدکه بشه فقط چندساعت تو ایستگاه اتوبوس نشستم برای تنهایی و دل ناامیدم گریه کردم و برای همیشه پرونده بچه دار شدنم رو بوسیدم گذاشتم کنار منکه حسرت بدل موندم ولی انشاا... هیچکدوم از شماهایی که دارید آی وی اف میکنید ناامید از آزمایشگاه نیایید بیرون🙏🙏


بچه ها باورتون نمیشه!  برای بچم از «داستان من» با اسم و عکس خودش کتاب سفارش دادم، امروز رسید خیلی جذذذابه، شما هم برید ببینید، خوندن همه کتابها با اسم بچه خودتون مجانیه، کودکتون قهرمان داستان میشه، اینجا میتونید مجانی بخونید و سفارش بدید.

اینم بگم همسرمم شغلش عالیه خودش برام همه جیز خرید اما زندگیشم وقف خانوادش کرده برادرشوهرم و خواهرشوهرمو برده شرکتش کار میکنن بخاطر اونا مامجبور شدیم شرکت همسرمو تواین شهر بزنیم منم انتقالی بگیرم بیام اینجا برادرشوهرم که ازدواج کرد همه چیز رسم شد کادوهاشونم میدادن بیرون براشون تزیین کنن کلن تعجب کرده بودم دعواهای منو همسرمم بالا گرفت چون خودشون تو گوش همسرم خونده بودن رسم ندارن حالا اینا به کنار این جاری جدید ۵ساله ازدواج کرده دوبار مارو دعوت کرده مادر شوهرم حتی آدرس خونشونم بلد نیست

1401/0۸/15 بدترین تاریخه برام تاریخی بود که قراربود انتقالم مثبت بشه باخودم گفتم مردادماهی میشه وای چقدرذوقشوکردم خابشودیدم بغلش کردم بوش کردم بوسیدمش وای چه حس شیرینی حتی خابشم شیرینه نشدکه بشه فقط چندساعت تو ایستگاه اتوبوس نشستم برای تنهایی و دل ناامیدم گریه کردم و برای همیشه پرونده بچه دار شدنم رو بوسیدم گذاشتم کنار منکه حسرت بدل موندم ولی انشاا... هیچکدوم از شماهایی که دارید آی وی اف میکنید ناامید از آزمایشگاه نیایید بیرون🙏🙏
2731

ولی عزت و احترامی که داره گفتنی نیست من هرماه همه رو دور هم جمع میکردم دعوت میکردم دیدم نه انگار مثل اون خوبه منم دیگه دعوت نکردم گذشت تااینکه دیدم همش زنگ میزنه اونارو دعوت میکنه مارو اصلن دعوت نمیکنه میگه هروقت خاستید بیایید حالا چون من شاغلم بخدا ماهی یبار میریم

1401/0۸/15 بدترین تاریخه برام تاریخی بود که قراربود انتقالم مثبت بشه باخودم گفتم مردادماهی میشه وای چقدرذوقشوکردم خابشودیدم بغلش کردم بوش کردم بوسیدمش وای چه حس شیرینی حتی خابشم شیرینه نشدکه بشه فقط چندساعت تو ایستگاه اتوبوس نشستم برای تنهایی و دل ناامیدم گریه کردم و برای همیشه پرونده بچه دار شدنم رو بوسیدم گذاشتم کنار منکه حسرت بدل موندم ولی انشاا... هیچکدوم از شماهایی که دارید آی وی اف میکنید ناامید از آزمایشگاه نیایید بیرون🙏🙏
اینم بگم همسرمم شغلش عالیه خودش برام همه جیز خرید اما زندگیشم وقف خانوادش کرده برادرشوهرم و خواهرشوه ...

ببخشید امضات چند بار ای وی اف انجام دادین؟

فدای پسر گلم بشم که به زندگیم روشنای بخشید❤❤❤❤❤❤❤

چند هفته پیش یکی از اقوام همسرم فوت کردن پدرو مادرم از شهرستان اومدن اما خانواده جاری عزیز اصلن نیومدن امروزم خونه یکی از اقوام مراسم برای فوت اون فامیله بود من رفتم موقع خداحافظی یدفعه مادر شوهرم گفت شام بیایید اونجا گفتم نه ممنون بچه خواهرشوهرم گفت فلانی یعنی برادر همسرم هم شام دعوتن خیلی ناراحت شدم ماتو این شهر غریبیم نکردن مارو هم دعوت کنن میخاستم بگم اونارو هم همینجوری دعوت کردی همیشه همینه اونارو باکلی التماس دعوت میکنه مارو میگه خونه خودتونه بیایید احترامی که من میزارم بخدا یک هزارمشم اونا نمیزارن منم یکی دوسالی میشه مثل خودشون شدم دعوت نمیکنم نمیرم خونشون تا دعوتم کنن باورت میشه دوماهی یبار اونم فکر میکنم به زور میزنگه دعوت میکنه همسرم هروقتکه وقت کنه میره خونشون میگم تو هم مثل اون برادرت باش نرو تا احترامتو بزارن میگه نه اونم میاد

1401/0۸/15 بدترین تاریخه برام تاریخی بود که قراربود انتقالم مثبت بشه باخودم گفتم مردادماهی میشه وای چقدرذوقشوکردم خابشودیدم بغلش کردم بوش کردم بوسیدمش وای چه حس شیرینی حتی خابشم شیرینه نشدکه بشه فقط چندساعت تو ایستگاه اتوبوس نشستم برای تنهایی و دل ناامیدم گریه کردم و برای همیشه پرونده بچه دار شدنم رو بوسیدم گذاشتم کنار منکه حسرت بدل موندم ولی انشاا... هیچکدوم از شماهایی که دارید آی وی اف میکنید ناامید از آزمایشگاه نیایید بیرون🙏🙏
ببخشید امضات چند بار ای وی اف انجام دادین؟

یه بار که اونم منفی شد سه تا جنین دیگه دارم باید برم برای انتقال ولی فعلن دلم نیست برم

1401/0۸/15 بدترین تاریخه برام تاریخی بود که قراربود انتقالم مثبت بشه باخودم گفتم مردادماهی میشه وای چقدرذوقشوکردم خابشودیدم بغلش کردم بوش کردم بوسیدمش وای چه حس شیرینی حتی خابشم شیرینه نشدکه بشه فقط چندساعت تو ایستگاه اتوبوس نشستم برای تنهایی و دل ناامیدم گریه کردم و برای همیشه پرونده بچه دار شدنم رو بوسیدم گذاشتم کنار منکه حسرت بدل موندم ولی انشاا... هیچکدوم از شماهایی که دارید آی وی اف میکنید ناامید از آزمایشگاه نیایید بیرون🙏🙏
2738

عزیزم من ۱۱ ساله که ازدواج کردم ، دقیقأ برای منم هیچ رسمی نداشتن ولی برای عروس بعدی حتی دوست دخترای برادر شوهرام همه ی رسمارو داشتن ، چندسال اول زندگی خیلی اذیت شدم شوهرمم حقو به خانوادش میداد همه کار براشون میکردم مثل دختر بودم براشون برا همین اذیت میشدم ولی الان دوساله عین خیالمم نیست فقط الان دیگه برا خودم ارزش قائلم خودمو دوست دارم و کسی برام مهم نیست که بخوام بهشون فکر کنم ، حیف که دیر فهمیدم 

تو فقط قسمتی از من رو میشناسی 🤏 من یک جهان پر از رازم 🌱
یه بار که اونم منفی شد سه تا جنین دیگه دارم باید برم برای انتقال ولی فعلن دلم نیست برم

ناامید نشوخواهر بار دوم ک انتقال داد شد دوقلو الان دوقلو داره . ولی خیلی مراقب باش استراحت کن 

فدای پسر گلم بشم که به زندگیم روشنای بخشید❤❤❤❤❤❤❤
عزیزم من ۱۱ ساله که ازدواج کردم ، دقیقأ برای منم هیچ رسمی نداشتن ولی برای عروس بعدی حتی دوست دخترای ...

ببین منم الان دوساله برام بخدا مهم نیست الان یکساله دعوتشون نکردم منم خیلی کم دعوت کردن برام مهم نیست ولی امروز که تو مراسم فهمیدم برادر شوهرمو دعوت کردن بااینکه میدونم که هزاران بار شده دعوت کردن اما من چون رفتو آمد زیاد ندارم متوجهه نمیشم اپا امروز تو مراسم خیلی بهم بر خورد بعد موقع خداجافظی میگه نازی شب بیایید اونطرف گفتم نه ممنونم کاش میگفتم اونارو هم همینجوری دعوت کردی یا از دوروز قبل دعوتنامه فرستادی براشون😏

1401/0۸/15 بدترین تاریخه برام تاریخی بود که قراربود انتقالم مثبت بشه باخودم گفتم مردادماهی میشه وای چقدرذوقشوکردم خابشودیدم بغلش کردم بوش کردم بوسیدمش وای چه حس شیرینی حتی خابشم شیرینه نشدکه بشه فقط چندساعت تو ایستگاه اتوبوس نشستم برای تنهایی و دل ناامیدم گریه کردم و برای همیشه پرونده بچه دار شدنم رو بوسیدم گذاشتم کنار منکه حسرت بدل موندم ولی انشاا... هیچکدوم از شماهایی که دارید آی وی اف میکنید ناامید از آزمایشگاه نیایید بیرون🙏🙏
ببین منم الان دوساله برام بخدا مهم نیست الان یکساله دعوتشون نکردم منم خیلی کم دعوت کردن برام مهم نیس ...

برات مهم نباشه من جاری ندارم . وای مادر شوهرم انقدر بی عرضس  هر هفته میاد خونه ما ولی من یه ساله خونشون نرفتم ی بار دعوت نکرده منم برام مهم نیست شوهرم دعوتشون میکنه میگم عیب نداره مادرشه گناه داره فقط اونو داره 

فدای پسر گلم بشم که به زندگیم روشنای بخشید❤❤❤❤❤❤❤
ببین منم الان دوساله برام بخدا مهم نیست الان یکساله دعوتشون نکردم منم خیلی کم دعوت کردن برام مهم نیس ...

اصلا به حرفا و رفتارای امروزشون فکر نکن حتی پیش همسرت هم بازگو نکن از همین الان به خودت بگو دیگه هیچکس و هیچ چیز نمیتونه باعث درگیری فکری من بشه، منی که دارم این حرفو میزنم یروزی داغون ترین آدم بودم فقط و فقط بخاطر فکر کردن به رفتارای احمقانه ی این خانواده ، خودتو باور داشته باش که میتونی از ته وجودت نادیده بگیریشون

تو فقط قسمتی از من رو میشناسی 🤏 من یک جهان پر از رازم 🌱

چرا انقدر حرفا و رفتارای خانواده همسرت برات اهمیت داره که حتی با همسرت بحث کردین؟!

بیخیال خودت رو اذیت نکن

همونطوری که باهات رفتار میکنن باهاشون رفتار کن

بیاید مهربون تر با هم صحبت کنیم🤝🏻 اینجا فضای مجازیه ولی آدمای پشتش که مجازی نیستن...واقعین...دل دارن🙂
ناامید نشوخواهر بار دوم ک انتقال داد شد دوقلو الان دوقلو داره . ولی خیلی مراقب باش استراحت کن 

بار اولم ۱۴روز استراحت داشتم برام دعا کن ایندفعه بشه چون اگه نشه دیگه جنین ندارم و نمیتونم مجدد آی وی اف کنم

1401/0۸/15 بدترین تاریخه برام تاریخی بود که قراربود انتقالم مثبت بشه باخودم گفتم مردادماهی میشه وای چقدرذوقشوکردم خابشودیدم بغلش کردم بوش کردم بوسیدمش وای چه حس شیرینی حتی خابشم شیرینه نشدکه بشه فقط چندساعت تو ایستگاه اتوبوس نشستم برای تنهایی و دل ناامیدم گریه کردم و برای همیشه پرونده بچه دار شدنم رو بوسیدم گذاشتم کنار منکه حسرت بدل موندم ولی انشاا... هیچکدوم از شماهایی که دارید آی وی اف میکنید ناامید از آزمایشگاه نیایید بیرون🙏🙏
2706
ارسال نظر شما

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2741
2687
داغ ترین های تاپیک های امروز