2726
عنوان

شهریور

441 بازدید | 48 پست

شهریور عاشق انار بود

اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد!

آخر انار شاهزاده ی باغ بود

تاج انار کجا و شهریور کجا؟

انار اما فهمیده بود،

می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است

اما هر بار تا می رسید،

فرصت شهریور تمام می شد

نه شهریور به انار می رسید و نه انار می توانست شهریور را ببیند

دانه های دلش خون شد و ترک برداشت

سالهاست انار سرخ است...

سرخ از داغی و تندی عشق

و قرن هاست شهریور بوی پاییز می دهد.

 👈 من مادر یک کودک اتیسم هستم توجه کنید از این بعد در تاپیک های متفرقه ام به سوالات در مورد اختلال اتیسم هست پاسخ نمیدهم لطفا در تاپیک هایی که موضوع شون و عنوان شون اتیسم هست سوال خودتان بپرسید ممنونم که رعایت میکنید منم یک انسانم گاهی دوست دارم از دنیای اتیسم دور باشم و تاپیک های غیر اتیسم بزنم 😊

به عنوان یک شهریوری خیلی این متن دوست دارم

 👈 من مادر یک کودک اتیسم هستم توجه کنید از این بعد در تاپیک های متفرقه ام به سوالات در مورد اختلال اتیسم هست پاسخ نمیدهم لطفا در تاپیک هایی که موضوع شون و عنوان شون اتیسم هست سوال خودتان بپرسید ممنونم که رعایت میکنید منم یک انسانم گاهی دوست دارم از دنیای اتیسم دور باشم و تاپیک های غیر اتیسم بزنم 😊

ببین برای منم همین پیش اومده بود دقیقا!!!😥

 من از یکی از پزشکای دکترساینا ویزیت انلاین گرفتم از خونه و خیلییییی خوب بود. بیا اینم لینکش ایشالا که مشکلت حل میشه 💕🌷

وای خداچه قشنگ 😍😍😍😍😍

🤞🏻فقط آویزون خداباشید نه هیچ بنی بشری🤞🏻💚حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعمَ النَّصيرُ💚خدایا من تاوقتی تورودارم.....هیچ جای این تقدیرسرخم نمیکنم😊تاوقتی تورودارم ازهیچ نشدنی ای نمی ترسم🥲تاوقتی تورودارم برام مهم نیست کی چی میگه🙃همین که جلوتوآبرودارباشم کافیه...من تاوقتی تورودارم خسته نمیشم،کم نمیارم...😇تاوقتی دستم رومیگیری وپشت وپناهمی برام فرقی نمی کنه چه مشکلات وسختی هایی پیش رودارم...من فقط باید همیشه تمام تلاشموبکنمُ باقی روبسپرم دست تو..خدایا شکرت که هستی وایمانم روروز به روزقوی ترمیکنی...😘😘💚💚
2728
قشنگ بود

از توجه ات ممنون

 👈 من مادر یک کودک اتیسم هستم توجه کنید از این بعد در تاپیک های متفرقه ام به سوالات در مورد اختلال اتیسم هست پاسخ نمیدهم لطفا در تاپیک هایی که موضوع شون و عنوان شون اتیسم هست سوال خودتان بپرسید ممنونم که رعایت میکنید منم یک انسانم گاهی دوست دارم از دنیای اتیسم دور باشم و تاپیک های غیر اتیسم بزنم 😊
وای خداچه قشنگ 😍😍😍😍😍

ممنون از توجه ات   

 👈 من مادر یک کودک اتیسم هستم توجه کنید از این بعد در تاپیک های متفرقه ام به سوالات در مورد اختلال اتیسم هست پاسخ نمیدهم لطفا در تاپیک هایی که موضوع شون و عنوان شون اتیسم هست سوال خودتان بپرسید ممنونم که رعایت میکنید منم یک انسانم گاهی دوست دارم از دنیای اتیسم دور باشم و تاپیک های غیر اتیسم بزنم 😊
ممنون از توجه ات    

قربونت یه حس خیلی خوب میگیرم ازاین متنا 

یادبچگیام میوفتم🥲

🤞🏻فقط آویزون خداباشید نه هیچ بنی بشری🤞🏻💚حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعمَ النَّصيرُ💚خدایا من تاوقتی تورودارم.....هیچ جای این تقدیرسرخم نمیکنم😊تاوقتی تورودارم ازهیچ نشدنی ای نمی ترسم🥲تاوقتی تورودارم برام مهم نیست کی چی میگه🙃همین که جلوتوآبرودارباشم کافیه...من تاوقتی تورودارم خسته نمیشم،کم نمیارم...😇تاوقتی دستم رومیگیری وپشت وپناهمی برام فرقی نمی کنه چه مشکلات وسختی هایی پیش رودارم...من فقط باید همیشه تمام تلاشموبکنمُ باقی روبسپرم دست تو..خدایا شکرت که هستی وایمانم روروز به روزقوی ترمیکنی...😘😘💚💚
قربونت یه حس خیلی خوب میگیرم ازاین متنا  یادبچگیام میوفتم🥲

الهی خوشحالم که حس خوب گرفتی عزیزم

 👈 من مادر یک کودک اتیسم هستم توجه کنید از این بعد در تاپیک های متفرقه ام به سوالات در مورد اختلال اتیسم هست پاسخ نمیدهم لطفا در تاپیک هایی که موضوع شون و عنوان شون اتیسم هست سوال خودتان بپرسید ممنونم که رعایت میکنید منم یک انسانم گاهی دوست دارم از دنیای اتیسم دور باشم و تاپیک های غیر اتیسم بزنم 😊
الهی خوشحالم که حس خوب گرفتی عزیزم

فدات مهربون🌹🌹🥰🥰پیشاپیش تولدتم مبارک 


🤞🏻فقط آویزون خداباشید نه هیچ بنی بشری🤞🏻💚حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعمَ النَّصيرُ💚خدایا من تاوقتی تورودارم.....هیچ جای این تقدیرسرخم نمیکنم😊تاوقتی تورودارم ازهیچ نشدنی ای نمی ترسم🥲تاوقتی تورودارم برام مهم نیست کی چی میگه🙃همین که جلوتوآبرودارباشم کافیه...من تاوقتی تورودارم خسته نمیشم،کم نمیارم...😇تاوقتی دستم رومیگیری وپشت وپناهمی برام فرقی نمی کنه چه مشکلات وسختی هایی پیش رودارم...من فقط باید همیشه تمام تلاشموبکنمُ باقی روبسپرم دست تو..خدایا شکرت که هستی وایمانم روروز به روزقوی ترمیکنی...😘😘💚💚
فدات مهربون🌹🌹🥰🥰پیشاپیش تولدتم مبارک 

ممنونم عزیزم

 👈 من مادر یک کودک اتیسم هستم توجه کنید از این بعد در تاپیک های متفرقه ام به سوالات در مورد اختلال اتیسم هست پاسخ نمیدهم لطفا در تاپیک هایی که موضوع شون و عنوان شون اتیسم هست سوال خودتان بپرسید ممنونم که رعایت میکنید منم یک انسانم گاهی دوست دارم از دنیای اتیسم دور باشم و تاپیک های غیر اتیسم بزنم 😊
شهریور خیلی دلگیره خودمم شهریور ی ام

یک حس عجیبی داره کلا یک جوری بلاتکلیفه بین تابستون و پاییز 

 👈 من مادر یک کودک اتیسم هستم توجه کنید از این بعد در تاپیک های متفرقه ام به سوالات در مورد اختلال اتیسم هست پاسخ نمیدهم لطفا در تاپیک هایی که موضوع شون و عنوان شون اتیسم هست سوال خودتان بپرسید ممنونم که رعایت میکنید منم یک انسانم گاهی دوست دارم از دنیای اتیسم دور باشم و تاپیک های غیر اتیسم بزنم 😊
ممنونم عزیزم

خواهش❤️

🤞🏻فقط آویزون خداباشید نه هیچ بنی بشری🤞🏻💚حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعمَ النَّصيرُ💚خدایا من تاوقتی تورودارم.....هیچ جای این تقدیرسرخم نمیکنم😊تاوقتی تورودارم ازهیچ نشدنی ای نمی ترسم🥲تاوقتی تورودارم برام مهم نیست کی چی میگه🙃همین که جلوتوآبرودارباشم کافیه...من تاوقتی تورودارم خسته نمیشم،کم نمیارم...😇تاوقتی دستم رومیگیری وپشت وپناهمی برام فرقی نمی کنه چه مشکلات وسختی هایی پیش رودارم...من فقط باید همیشه تمام تلاشموبکنمُ باقی روبسپرم دست تو..خدایا شکرت که هستی وایمانم روروز به روزقوی ترمیکنی...😘😘💚💚
2706
ارسال نظر شما
این تاپیک قفل شده است و ثبت پست جدید در آن امکان پذیر نیست

کاربر گرامی جهت ارسال پست شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات نی‌نی‌سایت می‌باشید

2687
2730