مامان_فربد_1391

عضویت : 1391/07/24
زن
33 سال
خداوندا
من چیزی نمی بینم
آینده پنهان است
ولی آسوده ام
چون تو را می بینم
و
تو همه چیز را
موردی یافت نشد!
1652