جنسیت :
زن
سن :
24
مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد
امضاء :
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب.                         در دلم هستی و بین منو تو فاصله هاست