همسراقاشهابم

عضویت : 1397/09/13
زن
19 سال
دانشجو

  

کینه ای نــیستم،اماخب آلـزایمرم نـدارم✌