نااازخاتون

عضویت : 1396/07/26
زن
درج نشده است
فکر کنم این بدبختی‌هایی که داریم میکشیم به خاطر اون پیاماییه که توش ‌نوشته بود اگه اینو به ده نفر ندی یه روز خوش نمی‌بینی😂😂بچه ها غصه نخورین یه روزی ام میرسه همه این بدبختیا تموم میشن ..و بدبختیای جدیدی شروع میشن! بهتون قول میدم!!! 😐😂😂ﮐﺪﻭﻣﺸﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯾﺪ 3 ﺑﺎﺭ ﺗﻨﺪ ﺑﮕﯿﺪ؟؟؟1. ﭼﯿﭙﺲ ﭼﺴﺐ ﺳﺲ2. ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻭ ﻟﻮﻟﻪ3. ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ4. ﺁﺏ ﻟﻴﻤﻮ ﺁﺏ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺁﺏ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ5. ﺳﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﺳﻪ کیسه ﺳﯿﺮ6. ﭼﻪ ﮊﺳﺖ ﺯﺷﺘﯽ7. ﺷﻴﺦ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ , ﺷﺨﺺ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﻮﺩ8. ﺳﭙﺮ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻘﺒﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻠﻮﯾﯽ9. ﮐﺎﻧﺎﻝ ﮐﻮﻟﺮ ﺗﺎﻻﺭ ﺗﻮﻧﻞ10. ﺭﻳﻠﻪ ﺭﻭ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭﻟﻪ ﺭﻭ ﺭيله✋😂فعلا تو قرنطینه این کارا رو انجام بدیدن تا ببینیم چی میشه 😂😂😂
5 موضوع
پست
1652