دختر__زمستونی

عضویت : 1398/10/14
زن
درج نشده است
❤️ تِه خاطر جانِ دلبر بالا بِرمه صِداره تِه خاطر جانِ دلبر صِدا زَمبه خِداره ❤️                                   🍃 مازندرونه دله میدلبر منه شاهه اَره فاطی طلائه شرق و غرب مازرون وه می دل اتاهه اَره می دل بخواهه کل ایرون جمع بون می قلب پادشاهه می دلبر منه شاهه عشق و عاشقیمونم تا ابد بجاهه می دلبر منه شاهه 🍃 اره ایرونیمه دنیا خبردار هرس ❤️ کیجا مازندرونیمه 🌱  دنیا خبر دار هرس ❤️ خبر هادین خبر هادین به شوروی اسرائیلی آمریکایی ❤️ اما هستمه ایرونی ارتش دارمی مازرونی ❤️