پسرمعشقمه

عضویت : 1397/12/18
زن
18 سال
درج نشده است
سادگی جرم است ومن یک مجرم سابقه دار.                  ساده که باشی...سادگیت را حماقت میخوانندوکسی نمیفهمد تو از فرط آدم بودن ساده ای...
من و فرزندانم
محمد صدرا - پسر - زیر یک سال