فدامدا

عضویت : 1396/08/29
زن
33 سال
دیپلم
ایمان دارم که قشنگترین عشق،نگاه مهربان خداوندبه بندگانش است.زندگی رابه اوبسپارومطمئن باش که تاوقتی پشتت به خدا گرم است،تمام هراس های دنیا خنده دار است