الناخانووووووم

عضویت : 1398/03/31
زن
فوق دیپلم
دلم تنگه.....بی دلیل دلم تنگه.....نمیدونم واسه چی امادلم تنگه چراخودموهمش میزنم به اون راه....واسه چیزی که سه ساله منتظرشم دلم بدجورتنگه اگه امضاموخوندیدخیلی واسه منوهمسری دعاکنیدکه ماهم یه نی نی سالم داشته باشیم  
1333