نیکاگلم

عضویت : 1399/05/06
زن
درج نشده است
•میبینمو کاری ندارم °°° میدونمو حرفی ندارم•               •Nikasha•    🦢                                                                  °خسته صدا°                🦄                                                       هرچی سعی کنی تو چشم نباشی بیشتر جذبت میشن....🐈‍⬛                                                                          تک مارالتم گل    💊                ●    مگ کلاغ میتونه ادا عقابو درار      ☠               دریا ب اون بزرگی ک با ی سگ نجس نمیش جونِ دل     جنگلی ک شیر نداشته باش کفتاراش میشن سلطاااان                   #Nice                     https://harfeto.timefriend.net/16325105988823
339 موضوع
پست
نایس⚜
1400/07/04 19:04:23 0 پست
0
🏷فال......🎧
1400/07/03 11:36:42 0 پست
0
🏷دوباره پاییزه.....🎧
1400/07/02 13:46:56 0 پست
0
🏷هیس.....🎧
1400/07/01 18:02:06 0 پست
0
🏷جهان من.....🎧
1400/07/01 10:23:55 0 پست
0
🏷تهران......🎧
1400/06/30 16:26:49 0 پست
0
🏷ی دونه گل.....🎧
1400/06/27 14:45:09 0 پست
0
🏷دل نشکن.....🎧
1400/06/21 15:35:39 0 پست
0
🏷خودتو برسون.....🎧
1400/06/20 13:34:03 0 پست
0
🏷نمیرم......🎧
1400/06/20 13:32:35 0 پست
0