دخمل_تنهـــا

عضویت : 1398/04/31
زن
لیسانس بیولوژی

خدا جبران تمام داشته ها و نداشته های من است ❤

15 موضوع
پست
رفتن به قبرستان
1398/08/23 10:27:57 131 پست
131
معضل خیلیامون
1398/08/09 19:01:04 12 پست
12
بلند بگو آمین😇😊🙏🙏
1398/08/08 22:43:09 11 پست
11
اذکار ❤
1398/08/07 15:05:11 1 پست
1
آرامشی بی انتها ❤❤
1398/07/27 08:39:15 5 پست
5
کااملااا انگیزشی 😊
1398/07/26 14:49:03 12 پست
12
قوانین جذب
1398/07/22 16:37:31 0 پست
0
1652