**خاله_ریزه_و_قاشق_سحر_امیز**

عضویت : 1391/10/15
زن
26 سال
درج نشده است
از چشمهایت قهوه مینوشم هر روز با موهای خرمایی آری کنار تو چه دلچسب است صبحانه با عطر هل و چایی
من و فرزندانم
- دختر - 6 سال