هدیه1373

عضویت : 1399/05/13
زن
کارشناسی
بزرگترین ترس این روزای من اینکه هیچوقت نتونم به زخم زبون ها عادت کنم وگرنه خواستن و نرسیدن که خاصیت دنیاست