فلفل_دلمه_سبز

عضویت : 1399/09/18
زن
انسانیت
شک ندارم سفره ای دلم را که وا کنم همه سیر می شوند😔
876 موضوع
پست
از خدا بترسن یسری ها
1400/09/17 09:48:28 25 پست
25
چشم زخم
1400/09/17 09:35:56 11 پست
11
ادم عاقل جار نمیزن
1400/09/17 07:46:15 146 پست
146
افسردگی مجازی
1400/09/16 07:59:01 24 پست
24
دعوای بدی شد
1400/09/16 07:39:49 33 پست
33
خدا ازشون نگذره
1400/09/15 09:44:41 47 پست
47
17
شماهم بهتون بر می خوره؟
1400/09/15 05:17:40 41 پست
41