مرغانه

عضویت : 1399/10/25
زن
کارشناسی ارشد
سنگهایی که به طرف دیگران پرتاب میکنیم،در حقیقت سنگهایی هستند که قبلا یک نفر به سمت ما پرتاب کرده است
من و فرزندانم
یک - پسر - زیر یک سال