3_فندق

عضویت : 1398/05/22
زن
درج نشده است
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک    چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد