سیاهیشب

عضویت : 1399/10/09
زن
درج نشده اس
خسته‌ام...                                                           مثل هیزمی که سوخته و خاکستر شده                        ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه...   🖤🥀                        انتظار...   خسته از جانی که گرفتار تن است                      اگر زندگی مرگ است و مرگ است زندگی                    پس درود بر مرگو  🖤 ⚰️ 🖤   مرگ بر زندگی                                                                                               مثل تنه خسته ایی که خواب میخواهد💔                           انقدر خسته است جانم!   🖤  🖤                                    که مرگ میخواهد🥀⚰️🥀.                                                    نیستی بابا...  و همین برای خوشبخت نبودن کافیست. 
581 موضوع
پست
نبودنت...💔
1400/10/30 02:26:54 0 پست
0
سیاهی شب چالش ناشناس
1400/10/30 02:14:05 0 پست
0
خواب ندارم...🖤
1400/10/30 02:10:17 0 پست
0
در غیاب...🖤
1400/10/30 02:07:14 0 پست
0
سیاهی شب چالش ناشناس
1400/10/22 23:16:04 0 پست
0
آرزو‌ی مرگ... 🖤
1400/10/22 17:17:13 0 پست
0
🖤.... 🖤
1400/10/22 15:03:12 0 پست
0
پیر شد... 🖤
1400/10/22 14:52:48 0 پست
0
فقط کاش...🖤😔
1400/10/20 18:45:05 0 پست
0
2221
2228