سیاهیشب

عضویت : 1399/10/09
زن
درج نشده اس
    اگر زندگی مرگ است و مرگ است زندگی                    پس درود بر مرگو  🖤 ⚰️ 🖤   مرگ بر زندگی                                                                                    مثل تنه خسته ایی که خواب میخواهد💔                     انقدر خسته است جانم!   🖤  🖤                                که مرگ میخواهد🥀⚰️🥀.                                         پدرم که رفت.... روح منم با خودش برد... الان یه مرده متحرکم بابایی💔
253 موضوع
پست
بی تو... 💔
1400/08/01 08:28:29 0 پست
0
پدرم...💔
1400/07/30 15:57:04 0 پست
0
پدرم رفت...💔
1400/07/30 12:26:09 0 پست
0
شبهای دلتنگی تو...💔
1400/07/30 04:04:37 0 پست
0
دلتنگی...💔
1400/07/30 03:03:04 0 پست
0
آخر شبهای لعنتی...
1400/07/30 02:13:15 0 پست
0
غمگینم...💔
1400/07/29 18:08:09 0 پست
0
دلم... 💔
1400/07/29 17:31:46 0 پست
0
حسرت...💔
1400/07/29 14:01:05 0 پست
0