خانم_استنلی

عضویت : 1397/07/10
زن
دکترای فیزیک هسته ای 😎
خاشاقچی تکرار غریبانه ی دردهایت چگونه گذشت وقتی سربنیستت کردند😢 بامن بگو از لحظه لحظه های ترورت 😥 کاش در این روزهای کرونایی بودی و میدیدی چگونه برما گذشت 
1860
1786