معمارباشى

عضویت : 1396/11/06
زن
فوق ليسانس
شووينيست ها،نژادپرست ها و فاشيست ها به آواز من گوش ندهند،زيرا كه من طرفدار صلح هستم،يك انسان هيچ وقت توهم و تخيلى به نام 'نژاد' را فرياد نمى زند،نژاد براى گياهان و حيوانات است نه انسانها!!!
آرام باش،تفكر كن،توكل كن،آستين ها را بالا بزن آنگاه دستان خدا رو ميبينى كه زودتر از تو دست به كار شده اند🙂
33 موضوع
پست