تاراتون

عضویت : 1399/10/30
زن
دانشجو
   گوسفند ها میدانند که چوپان دوستشان دارداما نمی دانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است...💫 .   ازیک گونی تهی انتظار صاف ایستادن نباید داشت💎                                        درخواست دوستی قبول نمیشودد
7 موضوع
پست
3
میشه بیاین
1399/12/22 07:48:54 5 پست
5
میشه بیاین😔
1399/12/18 21:01:50 9 پست
9
نی نی یار
1399/11/29 21:20:37 6 پست
6
دلتون چی میخاد الان💫
1399/11/14 15:07:11 25 پست
25
همتون بیاین💣
1399/11/11 20:35:57 110 پست
110
درچه حالین قشنگا
1399/11/05 19:11:08 89 پست
89