دنیاهمسرم

عضویت : 1397/08/10
زن
18 سال
دیپلم
کاش میشد به روزی چشمام و باز کنم و بهم بگن تو زندگیت دیگه قرار نیس اشک بریزی 
من و فرزندانم
عشقم - پسر - 28 سال
928