لیلی_مامان_دیوونه

عضویت : 1397/09/07
زن
30 سال
درج نشده است

اما شکنجه ها یواشکی نبود..او پیش چشممان ستار را ربود...

که رمز ماست ایستاده مردن.شرریم  صانع تو تگرگی بودی از ابرا وقتی داشت خشک می شد درخت سبز ما تیشه زدی به ریشه این شب پرستا....مال تو شد 25 بهمن ماه خوش باشی پیش امیر و سهراب و ندا تو کجا و کیهان و حسین بازجو کجا...                               LGBT🌈❤
من و فرزندانم
آوین_آرشین_آروشا - دختر - 2 سال