روزهای_تنهایی

عضویت : 1398/06/19
زن
20 سال
درج نشده است
تویه این شهر شلوغ یک آشنا کنارم نیست حتی یک سر پناه برای دل بی قرارم نیست نمیتونم باشم از غصه هاا    جدا تو منو تنها نزار ای خدا خدا
78 موضوع
پست
دعای مقاتل بن سلیمان
1399/08/05 19:36:47 4 پست
4
زنان و دختران بی پناه
1399/08/03 00:20:21 8 پست
8
فروش عرضه اولیه
1399/07/15 09:32:00 13 پست
13
جمعه ها
1399/07/11 17:11:06 27 پست
27
مهاجرت
1399/07/10 02:33:15 3 پست
3
عرضه اولیه وسپهر
1399/07/06 15:22:27 11 پست
11
کرونا خفیف
1399/07/04 17:44:21 23 پست
23
عرضه اولیه وسپهر
1399/06/31 14:38:58 19 پست
19
کیا دانشگاه نرفتن؟
1399/06/26 17:53:17 31 پست
31
1786