مسافر_تنها1

عضویت : 1392/04/08
زن
28 سال
عادت ندارم درد دلم را به همه کس بگویم پس خاکش میکنم زیر چهره خندانم تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی......
من و فرزندانم
- دختر - 6 سال