مامان_امیر_علی1

عضویت : 1396/08/26
زن
چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم.....تمام عمر قفس می‌بافت...ولی به فکرپریدن بود......
من و فرزندانم
امیر علی - پسر - 3 سال
1286