یه_آدم_خـــــــــوب

عضویت : 1398/06/09
زن
درج نشده است
 با عجله راه میرفتم که محکم به چیزی خوردم                      آدم بود ⁦⁩🙂                                                 منتظر بودم پرخاش کند                                               لبخندی زد و رفت ⁦😊                                           به گمانم انسان بود ...