پسر_جذاب

عضویت : 1397/11/17
مرد
30 سال
لیسانس
اینکه دوست داشتنیم تقصیر من نیست خوش شانسیه توئه           یک جذاب مغرور آزاد 🤵🏻                                                                                    لعنت به شب های بعد از من                                                                                                                 همچنان حواست باشه داری امضامو می خونی دستت را نبری   آخه شاعر گفته رو نمایان کردی و یک شهر دستش را بریده 
22 موضوع
پست
نمایش شخصیت
1398/05/23 16:01:47 82 پست
82
وقتی جذاب افشاگری می کنه
1398/04/22 15:31:16 129 پست
129
شوهر یا چوب جادو
1398/03/12 17:01:28 37 پست
37
54
تاپیک تنهایی من
1398/02/09 17:42:14 93 پست
93
کلیپ نجات مادر
1398/01/27 12:31:25 43 پست
43