پسر_جذاب

عضویت : 1397/11/17
مرد
31 سال
لیسانس
اینکه دوست داشتنیم تقصیر من نیست خوش شانسیه توئه 😎 یک جذاب مغرور آزاد،  از اونا که تیپهای سنگین و خاصی میزنن 👔ادکلن خاص،سوار ماشین مشکیشون میشن و ساعت 1 شب به بعد تنها تو خیابونا رانندگی میکنن 🚗 در حالی که یه آهنگ خاصو 100 بار گوش میکنن، همونایی که تنها کافه و رستوران میرن... شبا تنهایی قدم می زنن، از دورکه نگاشون میکنی ابروهاشون گره خورده تو هم... همش فکر میکنن، ولی وقتی نزدیک میری و باهاشون صحبت میکنی با نگاه و آرامش خاصی باهات حرف میزنن ! ازاونا که بهترین آدما برا درد و دلن، همونایی که راجبه همه چیز اطلاعات دارن و نگفته می‌فهمن، از اون جذابایی که خیلی سخت اعتماد میکنن ! اگه بهشون دروغ بگی ، سعی نمیکنن ثابت کنن و مچ بگیرن، بلکه...یه لبخند کوچیک با چشای خمار میزنن و آروم پا میشن و میرن...
86 موضوع
پست
71
قوانین جذاب مورفی
1399/07/26 19:28:06 56 پست
56
پسر جذاب فقط منم
1399/06/20 23:54:02 0 پست
0
چه حرفای جذابی
1399/06/20 18:45:22 0 پست
0
قفل کردم
1399/06/19 20:50:37 0 پست
0
فاز بعضی دخترا چیه
1399/06/18 22:47:19 1275 پست
1275
جذابم دیشب کتک خورد
1399/06/06 17:44:58 68 پست
68
خیلی باحال بود
1399/06/06 00:01:00 0 پست
0
چه حرف جذابی
1399/06/05 23:47:51 0 پست
0
جذابیت تا چه حد اخه
1399/06/02 21:37:58 80 پست
80
1786