خانمحاجآقا

عضویت : 1399/08/08
زن
درج نشده است
چیزی را که به التماس الوده باشد نمیخواهم.....هر چه باشد ...حتی زندگی را.اگه امضام رو خوندی برا ارامش خودم و خودت صلوات بفرست   
من و فرزندانم
- پسر - 1 سال
7 موضوع
پست