آرامشم۱۳۷۱

عضویت : 1397/10/10
زن
درج نشده است
خدای مهربون شاکرم بخاطر آفریدن این مرد بهشتی ممنونم که سرنوشتم رو باهاش نوشتی ... خونواده سه نفرمون رو در پناه خودت حفظ کن
من و فرزندانم

فقط 28 هفته و 6 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
1286
1333