بانو_بهارك

عضویت : 1397/05/05
زن
کارشناسی روانشناسی
_َوَ أنتَ حِلٌ ِِهذا البلد... و أشارَت إلی قَلبِها.. 💕.              و تو در این شهر سکنی گرفته ای..! (سوره مبارکه بلد، آیه شریفه 2) سپس به قلبش اشاره کرد :)