اعتصامی

عضویت : 1398/10/28
زن
درج نشده است
 💚تاپیک قرآن شنیدم امام رضا مریضارو شفا میده💚شنیدم پنجره فولاد رضا برات کربلا میده💚 شنیدم که ضامن آهو شدی امام رضا💚میشه ضامن منم بشی پیش خدا💚 شنیدم هرکی بره زیارت امام رضابرادیدنش میاد سه جا غریب الغربا💚برا بار اولی سر پل صراط میاد💚دومی وقتیه که نامه ی تو برات میاد💚بار سوم که میخاد آقا به دادت برسه💚وقتی که ملک میاد تا به حسابت برسهمن قیزیمادونیایام😍قیزیم منه دونیا دی😍الله بیزی آییرما😍بو قیز منه سودا دی😍من تورک قیزام آسانا😍منیم آنام زهرا دی😍عشقی منه اورگددی😍قلبیم اونا شیدا دی😍دلیل زنده بودن فقط فقط تو هستی ♥ فقط فقط تو هستی♥گر نداری دانش ترکیب رنگ 🦋بین گلها زشت یا زیبا مکن🦋 خوب دیدن شرط انسان بودن است🦋 عیب را در این وآن پیدا مکن🦋💕 حیدر کرّار علیکَ السلام عشق فقط حب علی وَ السلام. الهم ارزقنا کربلا آبجی سادات خودمی💚khoday_mer3p 
2051 موضوع
پست
💛یک صفحه قرآن بخوانیم.
1400/09/16 05:19:02 98 پست
98
💛یک صفحه قرآن بخوانیم
1400/09/14 06:12:22 85 پست
85
🦋صدای_آهنگ
1400/09/13 08:56:05 0 پست
0
💛یک صفحه قرآن بخوانیم
1400/09/13 06:35:15 105 پست
105
💛یک صفحه قرآن بخوانیم
1400/09/12 06:36:52 110 پست
110
💛یک صفحه قرآن بخوانیم
1400/09/11 08:29:53 67 پست
67
💛یک صفحه قرآن بخوانیم
1400/09/10 06:31:55 149 پست
149
💛یک صفحه قرآن بخوانیم
1400/09/09 06:37:40 105 پست
105
💛یک صفحه قرآن بخوانیم
1400/09/08 06:17:02 102 پست
102
💛یک صفحه قرآن بخوانیم
1400/09/06 06:43:30 81 پست
81