نهالمممممممم

عضویت : 1397/03/28
زن
دیپلم
حرفی که توی عصبانیت زده میشه  توآرامش بهش فکرشده  پس ساده ازش نگذر😔        
من و فرزندانم
- دختر - 3 سال