بلندپرواز۱۳۹۱

عضویت : 1397/08/10
زن
لیسانس
🍀🍀🍀🍀باردار نیستم تیکر رسیدن ب هدفمه🍀🍀  به انتظارِ فصل تو تمام فصل ها گذشت/چه یاس بی نهایتی نَدیم من بود/فصلِ بد خاکستری تسلیم و بی صدا گذشت/ چه قلب بی سخاوتی حریم من بود... 💔
من و فرزندانم
- پسر - 1 سال

فقط 23 هفته و 4 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40