دلارام(_مامان_امیر_علی_)

عضویت : 1390/05/09
زن
33 سال سال
بزرگی ما به هدفی است که در سر داریم و آن را می جوییم.
شما اکنون چه هدفی در سر دارید؟ به همان میزان عظیم هستید.......
من و فرزندانم
- پسر - 6 سال
673