اورانیوم_غنی_میکنم

عضویت : 1397/09/28
زن
درج نشده است
اورانیوم غنی نمیکنم، منم یه بیکاریم عین خودتون، 😂اسم کاربریم اینه
من و فرزندانم
حسنیه و حلما - دختر - 3 سال
1786