دلم_تنگ_شده_زودبیا

عضویت : 1397/02/21
زن
19 سال
پایه دوازدهم
میشه  از خدا بخواین به منم یه دخمل(سالم وصالح و آروم) بده؟ 😍خیلی دوس دارم❤️انشاالله حاجت روا شین... در زمانی که همه دوست داشتن را گذاشته اند برای سی سالگی...                                                                 من توراهجده ساله دوست دارم.پرشور وبانشاط...        من تورا در اوج نوجوانی،ودر گیرودار نماندن ها ونخواستن ها میخواهم...                              تیکر سه سالگی گل پسرمه💙                            
من و فرزندانم
عشق مامانش - پسر - 2 سال

فقط 5 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40