مرصادوحلما

عضویت : 1390/05/25
زن
36 سال
خداوندامن درکلبه حقیرانه خودچیزی رادارم که تو درعرشه کبریایی خودنداری!من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری!
..............[smiley]s/sm_50.gif[/smiley] [smiley]s/sm06.gif[/smiley] [smiley]l/l_27.gif [/smiley]
1 موضوع
پست
ضیایی طب سنتی
1392/02/07 10:26:28 188 پست
188