باباکرمدوستدارم

عضویت : 1400/05/26
زن
درج نشده است چرااا ؟؟ 😀
باباکرم میخواد دلو میکشه به دندون 💃😀 باباکرم میخواد جوری همه بگن جون 💃😀😂  باباکرم میخواد دوباره بلرزونه 💃😀😂 جوری یهو خفن میاد که همه کف کنن  برن خونه 💃😀 😂  میریم تعطیلات یعنی میریم یه جا پلاس شیم 😀💃😂 میگم میشه  شمالو ترجیح داد  تو میگی خزه باکلاس شیم 😀💃😂 ساقی هستم چیزی خواستین درخدمتم 😂💃😀🍺 ارسال به تمام کشور 😂😎💃👋🍺
من و فرزندانم

فقط 30 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
2 موضوع
پست
پروفایل 😁❤
1400/07/15 14:19:35 13 پست
13
در چه حالین 😀
1400/05/27 21:44:02 58 پست
58
2221