خواهدآمد

عضویت : 1397/03/01
زن

گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم بگوییم.

2 موضوع
پست