oooشكوفه_گيلاسمooo

عضویت : 1400/04/04
زن
درج نشده است
اي پروردگارِ من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بي‌طاقتم، و جانم از آن اندوه كه نصيب من گرديده، آكنده است؛ و اين در حالي است كه تنها تو مي‌تواني آن اندوه را از ميان برداري و آنچه را بدان گرفتار آمده‌ام دور كني. پس با من چنين كن، اگرچه شايسته‌ي آن نباشم، اي صاحب عرش بزرگ!
389 موضوع
پست
تواين سرما..
1400/10/28 01:44:55 9 پست
9
4
حالم بده😢
1400/10/27 16:47:29 6 پست
6
موزائدچونه
1400/10/27 11:21:31 2 پست
2
اسكرين از استوري
1400/10/25 19:55:15 9 پست
9
2228
2221