گامدرتاریکی

عضویت : 1398/08/25
زن
درج نشده است
........(این نقطه ها پر از حرفه ک ناگفته ماند تا کوچک شد)
من و فرزندانم
- دختر - 4 سال
ایناز - دختر - 4 سال