آقاآکامم

عضویت : 1398/07/10
زن
من و فرزندانم
- پسر - زیر یک سال
64 موضوع
پست
کمکککککککک ختنه کنم
1398/09/27 18:29:20 7 پست
7
ختنه
1398/09/27 18:05:46 0 پست
0
عوارضش چیع؟
1398/09/09 21:01:26 0 پست
0
کمککککک
1398/09/08 19:26:03 4 پست
4
شیردهی
1398/09/08 19:13:18 0 پست
0
شیردهی
1398/09/08 11:32:58 1 پست
1
قرص
1398/09/07 19:47:13 0 پست
0
حرکت نوزاد
1398/08/23 03:13:40 14 پست
14
خانم های تهرانی
1398/08/22 22:04:45 4 پست
4
رفلاکس نوزاد
1398/08/21 09:13:42 7 پست
7
1652